>
>

Pecyn Adnoddau i Ymddiriedolwyr Ifanc

Mae’r Swyddogion Datblygu Ieuenctid Gwirfoddol ledled Gogledd Cymru wedi bod yn gweithio ar y cyd oherwydd gwelwyd nad oes digon o bobl ifanc ar fyrddau ac mai oedran aelodau bwrdd ar gyfartaledd yw 57. Felly, er mwyn ceisio gostwng yr oedran yma, mae’r swyddogion wedi datblygu dau becyn adnoddau ar y cyd. Mae un ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn bod yn aelodau bwrdd a’r llall ar gyfer sefydliadau, i edrych ar ffyrdd gwahanol i bobl ifanc fod yn rhan o fyrddau. Edrychwch ar y ddolen isod i wefan CGGC lle mae posib cael y ddau becyn adnoddau.
Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth neu os hoffech drafod y pecyn adnoddau a chael pobl ifanc i gymryd rhan gyda’ch sefydliad, cysylltwch â’ch Canolfan Wirfoddoli leol a gofyn am y Swyddog Datblygu Ieuenctid.

Emma Pugh – emmapugh@cvsc.org.uk neu 01492 523844

Pecyn Cymorth i Ymddiriedolwyr Ifanc – I’r pobl ifanc 14-25 oed

llawlyfr cynnwys ynddiriedolwyr ifanc – I’r sefydliadau

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters