Cronfa Partneriaeth Rheilffordd Gymunedol Dyffryn Conwy ac Ardordir Gogledd Orllewin Cymru


Cronfa Partneriaeth Rheilffordd Gymunedol Dyffryn Conwy ac Ardordir Gogledd Orllewin Cymru Gweinyddir Cronfa Partneriaeth Rheilffordd Gymunedol Dyffryn Conwy a Gogledd Orllewin Cymru gan CGGC ar ran Creu Menter a Thrafnidiaeth Cymru.

Mae grantiau o hyd at £500 ar gael i gefnogi grwpiau Trydydd Sector o fewn radiws o 5 milltir/8km i orsaf ar Reilffordd Dyffryn Conwy neu Ogledd Orllewin Cymru.

Mae meini prawf y grant yn fwriadol amhenodol fel bod amrywiaeth eang o weithgareddau'n gallu cael eu hystyried. Cyn belled â bod y grŵp yn gallu dangos yr effaith ar y gymuned a sut bydd y cyllid yn helpu i'w cynnal neu eu gweithgarwch, yna bydd eu cais yn cael ei ystyried.

Ffurflenni cais wedi eu oedi

Mae'r ceisiadau ar gyfer y cynllun grant yma wedi eu oedi ar hyn o bryd.

Canllawiau i ymgeiswyr

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397