CGGC Covid-19 Ffeithlun

Yn ystod argyfwng COVID-19 mae CGGC wedi rhoi cymorth i lawer o sefydliadau ac unigolion.

CVSC Infographic Welsh FINAL

CVSC Infographic Success Stories Welsh FINAL

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397