Canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar ailagor canolfannau cymunedol

Isod mae Canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar ailagor a defnyddio canolfannau cymunedol amlbwrpas yn ddiogel. (diweddarwyd 6ed Gorffennaf 2021)

https://llyw.cymru/defnyddio-canolfannau-cymunedol-amlbwrpas-yn-ddiogel-covid-19

Canllawiau yw’r rhain ar gyfer pobl sy'n rheoli canolfannau cymunedol, neuaddau pentref, neuaddau eglwysi a chanolfannau cymunedol eraill, i roi arweiniad iddynt ar ailagor adeiladau amlbwrpas yn ddiogel. Fodd bynnag, byddant hefyd yn berthnasol i’r rheini sy’n llogi neu’n defnyddio canolfan gymunedol.

Mae Canllawiau wedi'u diweddaru CGGC ar gyfer Canolfannau Cymunedol sy'n ailagor yng Nghymru bellach ar gael: Canllawiau ar gyfer ail agor Canolfannau Cymunedol yng Nghymru (wedi'i ddiweddaru 26ain Awst 2021)

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397