Eisiau gwirfoddoli?

 

Manteision gwirfoddoli                    

 • Dysgu sgiliau a chael profiadau newydd
 • Magu hyder a hunan-barch
 • Gwella cymunedau
  • Yn enwedig yn ystod COVID!
 • Geirda diweddar                  
 • Cyfle i helpu eraill        
 • Cael Hwyl!

Dewis cyfle Gwirfoddoli            

Oes gennych chi unrhyw sgiliau penodol y byddech eisiau eu defnyddio yn wirfoddol?

Mae gwirfoddoli’n cynnwys ymrwymiad a chyfrifoldeb personol, a hefyd ymdeimlad o gyflawni a boddhad. Beth bynnag yw eich rheswm dros wirfoddoli, y mwynhau beth rydych yn ei wneud.     

 

Dydi gwirfoddolwyr ddim yn cael eu talu.

Nid am eu bod nhw’n ddi-wert,

Ond am eu bod nhw’n amhrisiadwy. 

Sherry Anderson

Mae Tîm CGGC yn cytuno a’r datganiad yma. Cofiwch gysylltu, a gwirfoddoli😊           

 

Gall gwirfoddoli wella eich sgiliau chi, mae’n darparu geirda diweddar, ac mae’n gwella eich lles.

 1. Sut allwch chi helpu pobl agored i niwed regus yn diogel yn ystod pandemig y coronafeirws. (wedi'i ddiweddrau ddiwethatf 3/9/20)

  https://llyw.cymru/gwirfoddoli-yn-ystod-pandemig-y-coronafeirws

 2. Lawr lwythwch ein ffurflen cofrestru gwirfoddolwyr gan ddefnyddio’r ddolen isod, cwblhewch a’i hanfon atom ni ar e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 3.  Ffurflen Gofrestru Gwirfoddolwyr (argraffadwy)

 4. Anfonwch e-bost atom ni ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. gyda’r wybodaeth y gwnaed cais amdani ar y ffurflen cofrestru gwirfoddolwyr, gan nodi eich bod wedi darllen ac yn cytuno i’r datganiad GDPR ar y ffurflen

 5. Cofrestrwch ar Lwyfan Gwirfoddoli Cymru www.volunteering-wales.net a chwilio am gyfleoedd gwirfoddoli yn yr ardal rydych yn dymuno gwirfoddoli ynddi. Mae’r cyfleuster chwilio’n galluogi i chi chwilio yn ôl:-

  Maes o ddiddordeb; h.y. siop elusen, caffi

  Lleoliad:- Bae Colwyn, Llandudno ac ati

  Tagiau:- adwerthu, siopau, plant, 

 6. Gwirfoddolwyr Ifanc - Cymryd Rhan

 7. Cysylltwch â'r tîm gwirfoddoli i drafod cyfleoedd posib i chi:- 01492 534091. Os na allwch ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch ar y wefan, mae croeso i chi gysylltu â ni ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.Cyfleoedd Gwirfoddolwr - 11/01/21

Crest Cooperative - datgloi potensial pobl drwy gynhwysiant, arloesedd a menter, er budd ein cymuned. Maent yn chwilio am wirfoddolwyr mewn sawl rôl wahanol ar gyfer eu dau leoliad: Cyffordd Llandudno a Bae Colwyn. Gwirfoddolwyr Cynorthwyo ar Faniau...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397