Gwobrau'r Uchel Siryf 2020 - Enwebiadau

Gwobrau'r Uchel Siryf 2020 - Enwebiadau

Mae'r broses enwebu ar gyfer Gwobrau'r Uchel Siryf yn 2020 wedi dechrau. Nod Gwobrau'r Uchel Siryf, a lansiwyd yn 2013, yw cydnabod cyfraniadau eithriadol gan unigolion neu sefydliadau gwirfoddol/cymunedol (gyda nod elusennol) i'w cymunedau perthnasol.  

Cyflwynir y gwobrau i'r enillwyr mewn seremoni yn Theatr Clwyd ddydd Gwener, 20 Mawrth 2020.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffurflenni enwebu wedi'u llenwi yw hanner dydd ar 13 Rhagfyr 2019. Mae ffurflenni enwebu. Dylid anfon ffurflenni wedi eu llenwi I Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. os gwelwch yn dda. 

Gwobrau'r Uchel Siryf 2020 - Enwebiadau

“Mae Seremoni Wobrwyo’r Uwch Siryf yn gyfle i ni i gyd gydnabod ac amlygu rhywfaint o’r gwaith gwych sy’n cael ei gyflawni gan nifer o bobl sy’n rhoi eu hamser prin i gymaint o achosion lleol da”.

 

High Sheriff of Clwyd Wendy Jones 2

Mae Seremoni Wobrwyo’r Uwch Siryf Stephanie Catherall a CGGC  Prif Swyddog Wendy Jones

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397