Cyfleoedd i Wirfoddoli CGGC Pioneer 20.7.20

Mae Sense UK yn bodoli ar gyfer pob person sy’n byw gydag anawsterau cymhleth a all olygu ei bod yn heriol cyfathrebu, cael mynediad at wybodaeth a chymryd rhan mewn bywyd. Mae angen Gwirfoddolwyr Manwerthu ar gyfer ailagor eu Siop Elusen yn Llandudno. Pobl fel chi sy’n gyfrifol am lwyddiant Siopau...

Parhau i Ddarllen

Canllawiau gwirfoddoli mewn lleoliadau gofal cymdeithasol

Datblygwyd canllawiau ar wirfoddoli mewn lleoliadau gofal cymdeithasol ar y cyd gan CGGC, Gofal Cymdeithasol Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru. Mae’r canllawiau yn darparu gwybodaeth am egwyddorion cyffredinol gwirfoddoli ar gyfer staff sy’n rheoli gwirfoddolwyr ym maes gofal cymdeithasol, neu sy’n...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397