Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) Essentials

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) – teclyn newydd am ddim i helpu sicrhau bod gwirfoddolwyr yn cael y profiad gorau posibl

Ar draws y DU, mae teclyn newydd am ddim ar gael er mwyn helpu i sicrhau fod eich gwirfoddolwyr yn cael y profiad gorau posibl ac yn llwyddo i wneud y gwahaniaeth mwyaf i’r achos. Datblygwyd IiV Essentials gan wirfoddolwyr a’r staff sy’n eu cefnogi nhw ledled y DU.

Ceir mwy o wybodaeth yma: https://knowhow.ncvo.org.uk/tools-resources/investing-in-volunteers-iiv-essentials

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397