Canllawiau gwirfoddoli mewn lleoliadau gofal cymdeithasol

Datblygwyd canllawiau ar wirfoddoli mewn lleoliadau gofal cymdeithasol ar y cyd gan CGGC, Gofal Cymdeithasol Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru.

Mae’r canllawiau yn darparu gwybodaeth am egwyddorion cyffredinol gwirfoddoli ar gyfer staff sy’n rheoli gwirfoddolwyr ym maes gofal cymdeithasol, neu sy’n debygol o orfod gwneud hynny, boed o awdurdod lleol, darparwr annibynnol neu sefydliad y sector gwirfoddol dan gontract i ddarparu gwasanaethau gofal a chymorth yn y lleoliadau canlynol:

  • Cartrefi gofal
  • Darpariaeth byw â chymorth i bobl ag anabledd dysgu
  • Gofal cartref
  • Gwasanaethau dydd
  • Gwasanaethau cymorth cymunedol eraill

Mae’r rhestr wirio un dudalen yn helpu gwasanaethau a sefydliadau gofal cymdeithasol i ddefnyddio gwirfoddolwyr yn effeithiol ac yn ddiogel yn ystod pandemig COVID-19.

Ymweld https://gofalcymdeithasol.cymru/gwella-gwasanaethau/canllawiau-gwirfoddoli-mewn-lleoliadau-gofal-cymdeithasol neu dewch o hyd i atodiadau isod.

Canllawiau gwirfoddoli mewn lleoliadau gofal cymdeithasol dogfen

Canllawiau gwirfoddoli mewn lleoliadau gofal cymdeithasol rhestr wirio

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397