Nathania Minard – Siwrnai Gwirfoddoli

Nathania Minard – Siwrnai Gwirfoddoli Dechreuodd Nathania ar ei siwrnai gwirfoddoli am y tro cyntaf fel cynorthwy-ydd chwarae gwirfoddol ar gynllun chwarae Haf CGGC (Gefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy). Roedd Nathania yn dod o gefndir o...

Parhau i Ddarllen

Youth Shedz

Youth Shedz Cyflwynwyd tystysgrifau diolchgarwch Gwirfoddoli CGGC i wirfoddolwyr Youth Shedz, John Roberts, Angela Lloyd a Sonia Nicholson. Gyda'i gilydd, maent wedi cefnogi Youth Shedz gyda thua 250 o oriau o wirfoddoli, gan gynnal cwisiau a sgyrsiau...

Parhau i Ddarllen

CAIS

Paciwr / Gyrrwr Gwirfoddol yn Gwirfoddoli gyda Gwasanaeth Cronfa Galedi’r Coronafeirws CAIS Cysylltodd Steve â CGGC am gael gwaith gwirfoddol a chafodd ei gyfeirio at CAIS fel gyrrwr bws mini. Oherwydd argyfwng COVID-19, dewisodd fod yn yrrwr gwirfoddol...

Parhau i Ddarllen

Astudiaeth Achos Ray Barnett

Roedd Ray Barnett yn wirfoddolwr eisoes gyda swyddogaethau mewn gwahanol sefydliadau elusennol a chymunedol gan gynnwys Ambiwlans Sant Ioan, Cymdeithas y Sgowtiaid a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol cyn pandemig Covid-19. Daeth at CGGC i weld a oedd...

Parhau i Ddarllen

Prom Ally

Fy enw i yw Ally Elouise ac rydw i’n rhedeg sefydliad nid-er-elw o’r enw Prom Ally sy’n cynnig benthyca ffrogiau neu siwtiau prom am ddim i bobl ifanc sy’n wynebu caledi ariannol. Ers i mi ddechrau gweithio gyda ffrogiau, rydw i wedi bod eisiau dysgu...

Parhau i Ddarllen

Mike Edwards, NWAMI

Mae fy mhrofiad i wedi bod yn bositif iawn. Ers bod mewn cysylltiad â NWAMI, fe wnes i gysylltu â Sibani Roy a chyfnewid negeseuon e-bost cyn trefnu i gyfarfod. I ddechrau, roeddwn i’n meddwl y byddai fy rôl i’n cynnwys gwaith ymarferol yn dosbarthu...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397