Steve Pugh, astudiaeth achos o Wirfoddolwr, Medi 2019

Roeddwn i wir eisiau newid yn fy ngyrfa ar ôl 12/13 o flynyddoedd yn rheolwr adwerthu ac roeddwn i eisiau gwneud mwy â hyfforddiant a datblygu hyn ymhellach. Fe wnaeth gwirfoddoli a chyflwyno hyfforddiant gwasanaethau cwsmeriaid gyda CGGC nid yn unig roi hyder i mi wneud y newid yma, ond hefyd gwneud...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397