Joan a Gynghrair Cyfeillion Bae Colwyn

Mae Joan wedi gweithio’n ddiflino i Gynghrair Cyfeillion Bae Colwyn yn yr ysbyty ers blynyddoedd lawer ac yn benodol - y ddwy flynedd ddiwethaf - gan godi rôl y Cadeirydd pan ymddangosodd bwlch yn sydyn heb rybudd.

Y tu ôl i lenni'r Cadeirydd, mae hi'n trefnu gwerthu'r cardiau, yn gwagio blychau casglu yn wythnosol ac yn helpu gyda'r bar coffi yn yr ysbyty ar gyfer WRVS ac yng Nghlwb Cinio Parkway!

Mae hi wedi bod yn allweddol wrth ddod â Chynghrair y Cyfeillion i oes newydd.

Enghraifft am ei heffeithlonrwydd oedd: 

Yn ystod yr wythnosau diwethaf o Lockdown - ni phetrusodd ofyn, dros y ffôn, gan y BCHB - yn hwyr un noson - i ddarparu 4 x "Ipads" i gleifion yn Lockdown gysylltu â theulu a ffrindiau - anghenion y cleifion, perthnasau ac mae staff bob amser yn ei chalon.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397