Plastic Free Llanfairfechan

Mae Surfers Against Sewage Plastic Free Communities yn fenter gymunedol uchelgeisiol sydd wedi'i llunio i uno a grymuso unigolion, busnesau bach, llywodraeth leol a grwpiau cymunedol i leihau eu hôl troed plastig ar y cyd a diogelu'r amgylchedd gyda'i gilydd. Wedi'i yrru gan wirfoddolwyr lleol ysbrydoledig, rydym yn adeiladu mudiad cymunedol newydd a chyffrous sy'n mynd i'r afael â phlastigau a defnydd plastig untro yn ein pentrefi, ein trefi, ein dinasoedd a'n lleoliadau gwledig. Mae'r fenter hynod gynhwysol hon, a grëwyd ar gyfer pob oedran a chefndir, wedi'i chynllunio i gael y gymuned gyfan yn egnïol a gwneud rhywbeth cadarnhaol i leihau faint o blastig sydd yn yr amgylchedd lleol. Credwn fod cymunedau unedig yn arwain at draethau glanach, strydoedd, parciau a glannau afonydd.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397