Prom Ally

                     Prom Ally 3                Prom Ally 1

 

Fy enw i yw Ally Elouise ac rydw i’n rhedeg sefydliad nid-er-elw o’r enw Prom Ally sy’n cynnig benthyca ffrogiau neu siwtiau prom am ddim i bobl ifanc sy’n wynebu caledi ariannol. Ers i mi ddechrau gweithio gyda ffrogiau, rydw i wedi bod eisiau dysgu gwnio er mwyn gallu eu haddasu a’u trwsio. Fe gefais i fy mheiriant gwnio cyntaf yn anrheg Nadolig, a llyfrau i fy helpu i ddysgu sut i’w ddefnyddio. Ond roeddwn i mor brysur gyda Prom Ally fel na chefais i gyfle i wneud hynny. Mae argyfwng Covid-19 yn golygu ein bod ni i gyd yn styc gartref yn ystod y cyfyngiadau symud ac mae promiau’r ysgolion wedi’u canslo neu eu gohirio tan rywdro yn y dyfodol. Fe wnes i benderfynu defnyddio’r amser yma i ddysgu fy hun i wnio ac roeddwn i’n meddwl y byddai’n syniad da gwneud masgiau wyneb. Hyd yma, rydw i wedi cyfrannu tua 150 ac wedi cael cais am wneud llawer mwy. Maen nhw wedi cael eu hanfon i staff cartrefi gofal, staff ysgolion, unigolion a phobl sy’n gwirfoddoli, fel parafeddygon, unigolion mewn banciau bwyd neu bobl sy’n helpu aelodau bregus ein cymuned ni. Rydw i’n meddwl bod y galw am y masgiau cartref yma’n mynd i fod yn fwy ac yn fwy wrth i bobl ddychwelyd i’r gwaith a cheisio addasu i normal newydd. Rydw i’n meddwl ei bod yn bwysig i’r masgiau yma gael eu cynnig er mwyn sicrhau bod y masgiau clinigol a phroffesiynol yn cael eu cadw ar gyfer y rhai sy’n gweithio i’r GIG neu ar y rheng flaen.

Ar y cyfan, rydw i wir wedi mwynhau dysgu’r sgil newydd yma yn ystod y cyfyngiadau symud ac rydw i mor hapus fy mod i’n gallu helpu pobl a gwneud fy rhan yn ystod y pandemig!"

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397