Gwenyn Gwnïo Dolwyddelan

Mae Helen Hardy o Westy Elen Castle yn Nolwyddelan yn dweud wrthym am eu grŵp crefftau a’u cyflawniadau rhyfeddol, yn ychwanegol at yr errands rheolaidd ar gyfer cymdogion a theulu.

Parhau i Ddarllen

Diolch o Galon i Sit & Stew!

Am gyfnod o 4 blynedd, mae prosiect o’r enw “Sit & Stew” wedi cael ei weithredu ym Mae Colwyn a Phensarn ac mae gwirfoddolwyr wedi bod yn paratoi prydau bwyd ar gyfer y gymuned ac yn cynnig wyneb cyfeillgar a chlust i wrando. Cafodd y prosiect, a gomisiynwyd gan CBSC, ei gydlynu gan Sian Jenkinson...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397