Dilynwch ni!
Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ein holl newyddion a chynlluniau

Grwp Ymgysylltu'r Trydydd Sector

Gwahoddiad i aelodau Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC) gael eu penodi fel aelodau o Grŵp Ymgysylltu’r Trydydd Sector newydd CGGC.  Beth yw Grŵp Ymgysylltu’r Trydydd Sector? Mae Grŵp Partneriaeth Trydydd Sector yn cael ei ddatblygu i gefnogi gwaith Cytundeb Trydydd Sector Conwy...

Parhau i Ddarllen

CCB CGGC 2019

Ymunwch â ni ar gyfer CCB CGGC ac i glywed gan ein siaradwr ysbrydoledig, Sid Madge o raglen Meee (My Education, Employment, Enterprise). Cewch glywed sut mae’r rhaglen yma wedi helpu i drawsnewid bywydau pobl, gan drechu problemau iechyd meddwl a gwella lles ac ymwybyddiaeth ofalgar.  Mae...

Parhau i Ddarllen

Dyddiadau Diogelu Newydd 2020

Tri dyddiad newydd ar gyfer 2020 Dydd Sadwrn 25ain Ionawr 2020, Swyddfeydd CGGC, Bae Colwyn 9:30yb - 12:30yp Dydd Mercher 26ain Chewfror 2020, Canolfan Adnoddau Towyn a Bae Cinmel 9:30yb - 12:30yp Dydd Llun 23ain Mawrth 2020, Llyfrgell Llanrwst 1:30 - 4:30yp I gadw'ch lle, cysylltwch a CGGC...

Parhau i Ddarllen

Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru

Eitem Cylchlythyr – gellir ei chwtogi i greu erthygl fyrrach Yn cyflwyno Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru– Cynllun grant peilot hwylus i grwpiau cymunedol yng Nghymru. Mae dwy lefel i’r grantiau: Grantiau Bach - £1,000 - £10,000 Grantiau Twf Sefydliadol - £30,000 - £60,000 Mae Comic...

Parhau i Ddarllen

Hyfforddiant Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan CGGC

Cwrs ar lefel gyflwyniadol i godi ymwybyddiaeth o beth mae pawb angen ei wybod am ddiogelu.  Mae wedi’i dargedu’n benodol ar gyfer grwpiau gwirfoddol a chymunedol ac mae’n addas ar gyfer y rhai heb fawr ddim gwybodaeth,  os o gwbl,  am ddiogelu yn yr ysrtyr ehangaf.   Bydd...

Parhau i Ddarllen

Cymorthfeydd Cyllido CGGC

Mae CGGC yn cynnig cyfle unigryw i chi gyfarfod â sawl cyllidwr (Cronfa Gwynt y Môr, Cronfa Gwastadeddau'r Rhyl a'r Loteri Fawr) a'n swyddog datblygu i gyd gyda'i gilydd. Mae hyn yn golygu y gallwch feddwl am eich syniadau neu ddatblygu eich ceisiadau am gyllid gyda chyngor arbenigol, a chael cefnogaeth...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397