Dilynwch ni!
Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ein holl newyddion a chynlluniau

Cyflwyniad Rheolwr Cronfa Gymunedol Clocaenog

Esyllt ydw i ac rwyf newydd gael fy mhenodi gan CGGC fel Rheolwr Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Clocaenog. Ers dros 10 mlynedd rwyf wedi bod yn gweithio yn agos gyda cymunedau ar draws Conwy wledig er mwyn datblygu prosiectau amrywiol ac unigryw oedd er budd y cymunedau hynny. Roeddwn yn cydweithio...

Parhau i Ddarllen

Lansio Grantiau dan Arweiniad Pobl Ifanc gyda phodlediad

Mae’r cynllun Grantiau dan arweiniad Ieuenctid yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau a gweithgareddau gwirfoddoli bach, o dan arweiniad ac yn cael eu cynnal gan bobl ifanc gyda’r ceisiadau’n cael eu dewis a’u hargymell gan banel o bobl ifanc 14 i 25 oed. Mae’r cynllun ar agor yn awr ar gyfer ceisiadau...

Parhau i Ddarllen

Wythnos Gwirfoddolwyr 2020

Mae'r wythnosau diwethaf wedi bod yn brysur iawn yn CGGC, gydag ymchwydd enfawr mewn ceisiadau gwirfoddoli, ond rydym bellach yn troi ein sylw tuag at wythnos Gwirfoddolwyr, a gynhelir rhwng 1af a 7fed o Fehefin. Byddwn yn gwneud pethau ychydig yn wahanol eleni, gan ganolbwyntio ar gyfryngau cymdeithasol...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397