Dilynwch ni!
Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ein holl newyddion a chynlluniau

Diweddariad CGGC - Busnes CVSC fel arfer!

Busnes CVSC fel arfer!  Mewn ymateb i ganllawiau ynghylch coronafirws, mae Swyddfa CVSC ar gau,  ond mae'r holl staff yn parhau i fod ar gael trwy e-bost a ffôn.   Rydyn ni yma i gefnogi nid yn unig grwpiau gwirfoddol a chymunedol presennol,  ond unrhyw fentrau a gweithgareddau...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397