Lleisiau Cymunedol Canser y Coluddyn Cymru

Mae Bowel Cancer UK yn lansio Lleisiau Cymuned Cymuned Canser y Coluddyn: grŵp i bobl sydd wedi’u heffeithio gan ganser y coluddyn yng Nghymru i rannu eu profiadau ag eraill sydd wedi bod trwy rywbeth tebyg, siarad am eu profiad o driniaeth a gofal a dweud eu dweud ar ddatblygiad gwasanaethau yng Nghymru.
 

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397