Ymgysylltu â Dinasyddion Conwy

 

Conwy County Borough Island Logo
Os ydych chi’n byw yng Nghonwy ac eisiau cymryd rhan gydag ymgynghoriadau a holiaduron yn eich ardal leol, ewch i dudalen Cadwraeth Sirol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yma (https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Have-your-say/The-County-Conversation.aspx)

 

Alzheimers Society

Mae’r Gymdeithas Alzheimer wedi creu Grŵp Cyfeirio Rhithiol er mwyn casglu eich barn a’ch meddyliau am sut mae’r Coronafeirws yn effeithio ar bobl sydd â dementia. Byddwn yn defnyddio eich ymatebion i’n helpu i lobïo’r Llywodraeth, ei chefnogi gyda chynllunio a’n harwain ni o ran beth ddylem fod yn canolbwyntio arno. 

Byddwch yn derbyn e-bost bob pythefnos yn fras yn cynnwys y canlynol:

  • •             Y rheswm pam rydym yn gofyn y cwestiynau hynny
  • •             Rhai cwestiynau a fydd yn cynnwys atebion ie/na yn gyffredinol ond bydd rhai’n gofyn i chi deipio eich ymateb, er enghraifft, mae dyfyniadau’n ddefnyddiol yn aml
  • •             Esboniad o beth fyddwn yn ei wneud gyda’ch ymatebion.   

Bydd gennych chi wythnos i ymateb ac nid oes raid i chi ateb pob e-bost os nad ydych yn teimlo ei fod yn berthnasol i chi neu i’ch profiad. Am mwy o wybodaeth, cysylltu hefo’r Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Measuring The MountainsRydyn ni eisiau clywed eich straeon fel ein bod ni'n gallu deall mwy am sut beth yw hi, o ddydd i ddydd, i fod angen gwasanaethau gofal a chymorth neu i fod yn ofalwr sy'n gofalu am anwylyd, ffrind neu gymydog. Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, mae Mesur y Mynydd (MyM) yn brosiect ledled Cymru sy'n casglu straeon gan bobl i ddeall mwy am weithrediad cynnar y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Am mwy o wybodaeth www.mtm.wales


Os ydych chi’n byw yn unrhyw le arall ledled Gogledd Cymru, cysylltwch â’ch Cyngor Gwirfoddol lleol

Neu eich Awdurdod Lleol.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397