Ymgysylltu â Dinasyddion Conwy

 

Conwy County Borough Island Logo
Os ydych chi’n byw yng Nghonwy ac eisiau cymryd rhan gydag ymgynghoriadau a holiaduron yn eich ardal leol, ewch i dudalen Cadwraeth Sirol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yma (https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Have-your-say/The-County-Conversation.aspx)

 

Panel Dinasyddion Gogledd Cymru

Os hoffech chi barhau i gymryd rhan ar lefel leol neu rhanbarthol, efallai y gallech chi gysylltu â Ruth Whittingham (01824712460) neu Helen Lloyd (01824712053) o’r Tîm Cydweithredu Rhanbarthol neu gwblhau’r ffurflen ynghlwm er mwyn ini eich cysylltu â’r sefydliadau perthnasol.

Ffurflen ganiatâd

 

Alzheimers Society

Mae’r Gymdeithas Alzheimer wedi creu Grŵp Cyfeirio Rhithiol er mwyn casglu eich barn a’ch meddyliau am sut mae’r Coronafeirws yn effeithio ar bobl sydd â dementia. Byddwn yn defnyddio eich ymatebion i’n helpu i lobïo’r Llywodraeth, ei chefnogi gyda chynllunio a’n harwain ni o ran beth ddylem fod yn canolbwyntio arno. 

Byddwch yn derbyn e-bost bob pythefnos yn fras yn cynnwys y canlynol:

  • •             Y rheswm pam rydym yn gofyn y cwestiynau hynny
  • •             Rhai cwestiynau a fydd yn cynnwys atebion ie/na yn gyffredinol ond bydd rhai’n gofyn i chi deipio eich ymateb, er enghraifft, mae dyfyniadau’n ddefnyddiol yn aml
  • •             Esboniad o beth fyddwn yn ei wneud gyda’ch ymatebion.   

Bydd gennych chi wythnos i ymateb ac nid oes raid i chi ateb pob e-bost os nad ydych yn teimlo ei fod yn berthnasol i chi neu i’ch profiad. Am mwy o wybodaeth, cysylltu hefo’r Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Measuring The MountainsRydyn ni eisiau clywed eich straeon fel ein bod ni'n gallu deall mwy am sut beth yw hi, o ddydd i ddydd, i fod angen gwasanaethau gofal a chymorth neu i fod yn ofalwr sy'n gofalu am anwylyd, ffrind neu gymydog. Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, mae Mesur y Mynydd (MyM) yn brosiect ledled Cymru sy'n casglu straeon gan bobl i ddeall mwy am weithrediad cynnar y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Am mwy o wybodaeth www.mtm.wales


Os ydych chi’n byw yn unrhyw le arall ledled Gogledd Cymru, cysylltwch â’ch Cyngor Gwirfoddol lleol

Neu eich Awdurdod Lleol.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397