Mae angen eich adborth ar CGGC!

Mae Cymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy yn chwilio am bobl sy'n byw yng Nghonwy sydd wedi defnyddio gwasanaethau a ddarperir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a’r trydydd sector i helpu i lywio penderfyniadau i gael gwasanaethau mwy integredig sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr.

Hoffai CGGC glywed eich profiadau a'ch straeon o ddefnyddio gwasanaethau gan BIPBC, CBSC a'r trydydd sector. Hoffem hefyd glywed gan deuluoedd a gofalwyr y rhai sy'n derbyn y gwasanaeth hwn, yn ogystal â'r rhai sy'n gweithio yn y trydydd sector.

Byddwn yn defnyddio nifer o wahanol ddulliau i gasglu'r wybodaeth gan gynnwys arolygon, cyfweliadau unigol a grŵp yn ogystal â sesiynau gwrando.

Ar hyn o bryd, ni fyddem yn cynnal sesiynau corfforol i gasglu'r data, ond bydd gennym nifer o ffyrdd i bobl ryngweithio gan gynnwys ar-lein, dros y ffôn a thrwy'r post. Bydd gennym hefyd nifer o ddyfeisiau electronig y gellir eu benthyg i gymryd rhan ar-lein.

Gallwch chi gofrestru i gymryd rhan yn yr ymchwil trwy ddilyn y ddolen isod https://www.surveymonkey.co.uk/r/S2YK3D2 neu cysylltwch ag Elgan Owen ar

01492 523844 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cymraeg

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397