Gwybodaeth Gwirfoddoli

P’un ai a ydych chi’n chwilio am gyfle i wirfoddoli eich hun neu eich bod yn sefydliad sy’n awyddus i recriwtio gwirfoddolwyr, yna gall ein Tîm Gwirfoddoli helpu!

Cliciwch ar y dudalen i ddod o hyd i’r wybodaeth sy’n berthnasol i chi. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch, mae croeso i chi gysylltu â ni ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Digwyddiad y Rhwydwaith Gwirfoddoli 2019

Isod mae dolen at bodlediad, sef y diweddariad gan y Tîm Gwirfoddoli. 

https://www.baysideradio.co.uk/podcasts/cvsc-network-event-update-december-2019-495

Tîm Gwirfoddoli CGGC yn yr Hwb Cyflogadwyedd

Bydd Tîm Gwirfoddoli CGGC yn yr Hwb Cyflogadwyedd yn rheolaidd o fis Ionawr 2020 ymlaen. Gall gwirfoddoli wella eich sgiliau i’ch helpu i fod yn barod am waith a darparu geirda diweddar. Gall wneud hyn oherwydd mae’n galluogi i chi ddysgu sgiliau newydd, datblygu sgiliau presennol a meithrin eich...

Parhau i Ddarllen

Gwirfoddolwyr Theatr Gerdd Ieuenctid Llandudno

Dathlodd Gwirfoddolwyr Ifanc Theatre Gerdd Ieuenctid Llandudno am eu cyfraniadau at wirfoddoli Mae Stagenotes yn Theatr Gerddoriaeth Ieuenctid Llandudno yn darparu sesiynau i blant rhwng 6 a 12 oed. Mae'r gwirfoddolwyr ifanc yma yn y llun wedi bod yn rhan o dîm gwych sy'n gwirfoddoli i gefnogi plant...

Parhau i Ddarllen

Gwirfoddoli i feithrin tîm gyda Banc yr HSBC

Gan feddwl am ddeinameg y gweithleoedd cyflym sy’n bodoli erbyn heddiw, a gyda manteision gwirfoddoli’n ffynhonnell gydnabyddedig o les, mae mwy a mwy o gyflogwyr yn datblygu polisïau gwirfoddoli sy’n cael eu cefnogi gan gyflogwyr. Gwirfoddoli sy’n cael ei gefnogi gan gyflogwyr yw pan all cyflogai...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397