Gwybodaeth Gwirfoddoli

P’un ai a ydych chi’n chwilio am gyfle i wirfoddoli eich hun neu eich bod yn sefydliad sy’n awyddus i recriwtio gwirfoddolwyr, yna gall ein Tîm Gwirfoddoli helpu!

Cliciwch ar y dudalen i ddod o hyd i’r wybodaeth sy’n berthnasol i chi. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch, mae croeso i chi gysylltu â ni ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Liz Warner - Siwrnai Gwirfoddoli

Ar ôl gyrfa ddysgu lwyddiannus fel Pennaeth Adran mewn ysgol uwchradd, dychwelodd Liz i Landudno i fod yn ofalwr llawn amser ei Mam. Dywedodd Liz wrth y Tîm Gwirfoddoli ei bod wedi bod eisiau gwirfoddoli ers peth amser. Ar ôl i’w mam farw yn 2014, roedd eisiau canolbwyntio ar wirfoddoli i helpu’r...

Parhau i Ddarllen

Gwirfoddoli i feithrin tîm gyda Banc yr HSBC

Gan feddwl am ddeinameg y gweithleoedd cyflym sy’n bodoli erbyn heddiw, a gyda manteision gwirfoddoli’n ffynhonnell gydnabyddedig o les, mae mwy a mwy o gyflogwyr yn datblygu polisïau gwirfoddoli sy’n cael eu cefnogi gan gyflogwyr. Gwirfoddoli sy’n cael ei gefnogi gan gyflogwyr yw pan all cyflogai...

Parhau i Ddarllen

Claire Gardner – Fy Siwrnai Gwirfoddoli

Symudodd Claire a’i mab ifanc i ardal Llandudno ym mis Medi 2014. Fel rhiant sengl heb gefnogaeth teulu na ffrindiau, roedd Claire yn ddihyder a nerfus wrth ddechrau ar fywyd newydd ac ynghylch yr heriau y byddai’n eu hwynebu. Ond roedd hefyd yn teimlo cyffro ynghylch ei dyfodol. Mae Claire wedi bod...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397