>
Cyfarfod Rhwydwaith Partneriaeth Pobl Conwy - Cyfarfodwch y Comisiynwyr

Cyfarfod Rhwydwaith Partneriaeth Pobl Conwy – Cyfarfodwch y Comisiynwyr

Bydd y cyfarfod nesaf o’r Rhwydwaith Iechyd, Lles a Gofal Cymdeithasol (yn ymgorffori Rhwydwaith Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc) ar 24 Medi, 1.30pm,  yng Nghlwb Criced Bae Colwyn, Llandrillo yn Rhos. Mae Tîm Comisiynu Awdurdod Lleol yn awyddus i ddatblygu ei berthynas waith gyda’r sector, er enghraifft, drwy drafod materion a phryderon gyda nhw, trafod effaith datblygiadau deddfwriaethol, anghenion […]

Darllen Mwy »

Dyddiad Dyddiadur: Digwyddiad Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr

Ble: Rabbit Hole Café, Aberconwy Mind, Sgwâr y Drindod, Llandudno Pryd: Dydd Mercher 16 Medi, 2015, 10yb tan 12 hanner dydd Lluniaeth ar gael! Dewch draw i glywed am ddatblygiadau gwirfoddoli Aberconwy Mind, yn ogystal a newyddion diweddaraf holl faterion amserol gwirfoddoli. Archebwch eich lle drwy ffonio 01492 534091 neu e-bostiwch volunteering@cvsc.org.uk cyn dydd Gwener […]

Darllen Mwy »

Mae CVSC wedi symyd!

Mae CVSC wedi symyd swyddfa! Ein cyfeiriad newydd ydy: 7 Ffordd Rhiw Bae Colwyn LL29 7TG Mae ein rhifau ffôn a cyfeiriadau e-bost yn aros yr un fath. Defnyddiwch ein prif rif ffôn ar gyfer y cyfamser fodd bynnag, hyd nes ein bod i gyd yn cael setlo. Diolch yn fawr!

Darllen Mwy »
Mae CGGC angen eich help CHI!

Mae CGGC angen eich help CHI!

Rydym yn casglu cefnogaeth a gwybodaeth ar gyfer cais cyllido i roi sylw i angen cynyddol yn y gymuned. Byddem yn gwerthfawrogi eich help yn fawr. Dilynwch y ddolen i lenwi holiadur Holiadur

Darllen Mwy »

Chwilio am gyllid

Ydych chi’n chwilio am gyllid?

Oes gennych chi syniad da ond ddim yn siŵr sut i’w ariannu?

Darllen Mwy »
Ydym ni yn ei wneud yn iawn?

Ydym ni yn ei wneud yn iawn?

Mi fuasem yn hoffi clywed ganddoch chi! Llenwch ein holiadur ar-lein

Darllen Mwy »
Gweithio gyda’n Partneriaid

Gweithio gyda’n Partneriaid

Gweithio mewn partneriaeth yw un o nodau craidd CGGC. Darganfyddwch mwy am yr amrywiaeth o bartneriaethau a phrosiectau rydym ynghlwm â hwy.

Darllen Mwy »
Cyfleoedd Hyfforddi

Cyfleoedd Hyfforddi

Ymunwch â ni ar ein cyrsiau hyfforddi sy’n rhad ac yn lleol. Byddwch yn elwa o hyfforddwyr sy’n gyfeillgar ac yn agos atoch. Cyrsiau ar y gweill

Darllen Mwy »
Gwybodaeth

Gwybodaeth

Byddwch yn barod, ac yn wybodus! Ymaelodwch ar gyfer ein cylchlythyr a’n gwasanaeth gwybodaeth drwy e-bost.

Darllen Mwy »