>

DEWIS

Ydych chi’n ymwneud â hybu neu ddarparu gwasanaeth sy’n gwella iechyd neu les? Fyddech chi’n hoffi hybu’r gwasanaeth hwnnw ar Dewis Cymru? Mae Dewis yn gyfeirlyfr ar-lein o wasanaethau cysylltiedig ag iechyd a lles sydd ar gael i bobl sy’n byw yng Nghymru. Bydd yn cynnwys pob math o wasanaethau – o sesiynau cynhwysiant digidol […]

Darllen Mwy »
CGGC Fwletin

CGGC Fwletin

Croeso i rifyn mis Hydref o fwletin ariannu CGGC yma 

Darllen Mwy »
Cylchgrawn CVSC Haf 2016 ar gael nawr!

Cylchgrawn CVSC Haf 2016 ar gael nawr!

Mae rhifyn y haf yn llawn lluniau ac erthyglau amrywiol sy’n tynnu sylw at ymdrechion gwirfoddol pobl ar hyd a lled ein cymunedau.  Darllenwch ef nawr gan ddefnyddio’r ddolen lawrlwytho isod!

Darllen Mwy »

Grantiau Cronfa Gofal Canolraddol i’r Trydydd Sector – anableddau dysgu (bod oedran) a phlant ag anghenion cymhleth

Arian ar gael i fudiadau gwirfoddol sy’n gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu (pob oed) neu blant ag anghenion cymhleth, eu teuluoedd a’u gofalwyr .  Bydd rhaid ei wario unrhyw grant a ddyfarnwyd erbyn diwedd mis Mawrth 2017.   Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, CGGSDd, wrth ei fodd ei fod wedi ei ddewis yn gorff […]

Darllen Mwy »
Ni fydd Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr yn derbyn ceisiadau newydd am dipyn

Ni fydd Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr yn derbyn ceisiadau newydd am dipyn

Ni fydd Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr yn derbyn ceisiadau newydd am dipyn. Rydym wedi gweld ymateb aruthrol i’r gronfa yn ei flwyddyn gyntaf ac mae’r tîm “Gwynt y Môr” yn ddiolchgar i bob un o’r grwpiau sydd wedi ymgeisio. Rydym wedi cefnogi nifer o brosiectau cymunedol wirioneddol gwych  mewn cyfnod o 12 mis, gan […]

Darllen Mwy »
Bronze Small Workplace Health Award for CVSC!

Bronze Small Workplace Health Award for CVSC!

  Congratulations to CVSC on achieving the Bronze Small Workplace Health Award; the national quality mark for health and wellbeing. For further information about this initiative click here

Darllen Mwy »

Lluniau o’r Digwyddiad Dathlu Gwirfoddolwyr 2016!

Dyma’r lluniau o’r Digwyddiad Dathlu Gwirfoddolwyr 2016!  

Darllen Mwy »
Porth Cyllid

Porth Cyllid

Yn chwilio am gyllid? Rydych wedi dod i’r lle cywir. Mae gan CVSC porth cyllid y fedrwch chi ei ddefnyddio i ddod o hyd i arian ar gyfer eich prosiect nesaf. Mae cofrestru yn cymryd llai na munud a wedyn bydd gennych chi mynediad ar unwaith i wybodaeth am filoedd o gyfleoedd ariannu lleol, rhanbarthol, […]

Darllen Mwy »
Cylchgrawn CVSC Gwanwyn 2016 ar gael nawr!

Cylchgrawn CVSC Gwanwyn 2016 ar gael nawr!

Mae rhifyn y gwanwyn yn llawn lluniau ac erthyglau amrywiol sy’n tynnu sylw at ymdrechion gwirfoddol pobl ar hyd a lled ein cymunedau.  Darllenwch ef nawr gan ddefnyddio’r ddolen lawrlwytho isod!

Darllen Mwy »
Newydd! Grŵp Cefnogaeth Epilepsi Cymru

Newydd! Grŵp Cefnogaeth Epilepsi Cymru

Grŵp Cefnogaeth Epilepsi Cymru Pob ail Ddydd Iau’r mis 10.30 – 12.30 Caffi Debenhams, Bangor Ymunwch a ni am baned a sgwrs * AM FWY O WYBODAETH CYSYLLTWCH info@epilepsy.wales 01978 312 325

Darllen Mwy »

Pyst Blaenorol

joinus