>
Wythnos Giwrfoddolwyr Digwyddiad Dathlu CVSC

Wythnos Giwrfoddolwyr Digwyddiad Dathlu CVSC

  Fel rhan o ddathliadau’r Wythnos Gwirfoddolwyr, rydym yn cynnal digwyddiad gwobrwyo arbennig wedi ei gefnogi gan Cymunedau’n Gyntaf, i gydnabod a gwobrwyo’r gwaith ardderchog mae gwirfoddolwyr yn ei gyfrannu i sectorau gwirfoddol a chymunedol Conwy.     Ymunwch â ni o 5.30yh i ddechrau am 6yh Dydd Iau 2ail Mehefin yng Clwb Cymunedol Cyffordd […]

Darllen Mwy »

Hyfforddiant CVSC ” Llywodraethu yn Effeithiol” 18 Mai

Dyma fanylion cyfle arall i fynychu ein sesiwn hyfforddi poblogaidd ar sicrhau llywodraethu da yn eich sefydliad er mwyn bod yn y sefyllfa orau i sicrhau arian hanfodol. Mae’n cael ei gynnal gyda’r nos y tro hwn er hwylustod i chi gobeithio. Ydych chi’n barod at y dyfodol? Dewch draw i’r sesiwn anffuriol a chyfeillgar […]

Darllen Mwy »

Hyfforddiant CVSC ” Rôl y Trysorydd” 5 Mai 2016

A oes gennych gyfrifoldeb dros arian eich grŵp? Eisiau gwybod sut i gyflawni eich rôl fel trysorydd yn well? Os felly, dewch draw i’r gweithdy cyfeillgar ac anffurfiol hwn sy’n trafod sut i: Baratoi cyllidebau Delio â thrafodion ariannol Gosod rheolyddion ariannol Adrodd ar y sefyllfa ariannol Mynd i’r afael â chyfrifon blynyddol Pryd: 9.30 […]

Darllen Mwy »
Enwebion Gwobrau Uchel Siryf Clwyd - neges gan Wendy Jones

Enwebion Gwobrau Uchel Siryf Clwyd – neges gan Wendy Jones

Ar ran Cynghorau Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy, Sir Ddinbych, Wrecsam a Sir y Fflint, a Mrs Janet Evans (Uwch Siryf Clwyd 2015/16), hoffwn ddiolch o galon i’r rhai a enwebodd unigolyn neu sefydliad i dderbyn Gwobr Gymunedol Uwch Siryf Clwyd. Derbyniwyd enwebiadau o safon eithriadol uchel eleni. Mae’r gystadleuaeth wedi bod yn un anodd ac rydw […]

Darllen Mwy »
Newydd! Grŵp Cefnogaeth Epilepsi Cymru

Newydd! Grŵp Cefnogaeth Epilepsi Cymru

Grŵp Cefnogaeth Epilepsi Cymru Pob ail Ddydd Iau’r mis 10.30 – 12.30 Caffi Debenhams, Bangor Ymunwch a ni am baned a sgwrs * AM FWY O WYBODAETH CYSYLLTWCH info@epilepsy.wales 01978 312 325

Darllen Mwy »
Adroddiad Blynyddol CVSC 14-15 ar gael i'w ddarllen arlein

Adroddiad Blynyddol CVSC 14-15 ar gael i’w ddarllen arlein

Rydym yn falch o gyflwyno i chi Adroddiad Blynyddol 2014/15 CVSC.

Darllen Mwy »
Mae rhifyn y gaeaf o gylchgrawn CVSC wedi cyrraedd!

Mae rhifyn y gaeaf o gylchgrawn CVSC wedi cyrraedd!

Darllenwch ar-lein (isod) neu lawrlwythwch yma: Cylchgrawn Gaeaf 2015

Darllen Mwy »

Cynhwysiad Ariannol a Thaclo Tlodi Gyda’n Gilydd Modiwl E-ddysgu

Mae E-ddysgu wedi cyrraedd! Mae’n hawdd defnyddio’r modiwl E-ddysgu ar denbighshire.learningpool.com a chlicio ar “Cofrestru i Drydydd Parti” ar yr ochr dde. Wedyn dewis “Cynhwysiant Ariannol” ar gyfer y gyfarwyddiaeth a CVSC ar gyfer y sefydliad. Mae’n gwbl hyblyg a gallwch ei lenwi mewn adrannau, yn eich amser eich hun. Mae poster, taflen o gwestiynau […]

Darllen Mwy »

Cyfleoedd Gwirfoddoli â Phanel Dinasyddion Gogledd Cymru

Beth ydy’r Panel Dinasyddion? Menter newydd gyffrous a sefydlwyd i lywio a dylanwadu ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol. Mae’n cael ei reoli’n annibynnol a diduedd gan wasanaethau gwirfoddol ar draws Gogledd Cymru. Mae angen i ni siarad â phobl yn eich cymunedau, na fyddai fel arfer yn lleisio eu barn – […]

Darllen Mwy »

Polisi Gwirfoddoli Llywodraeth Cymru

Mae Polisi Gwirfoddoli Llywodraeth Cymru, “Cefnogi Cymunedau, Newid Bywydau,” yn anelu at wella mynediad at wirfoddoli, codi statws a hefyd gwella delwedd gwirfoddoli. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod gwirfoddoli yn parhau i ffynnu a datblygu yng Nghymru. Gweler y ddogfen bolisi isod: http://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteering-latest/2015/08/welsh-government-launches-volunteering-policy?seq.lang=cy-GB

Darllen Mwy »

Pyst Blaenorol

joinus