>
Ni fydd Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr yn derbyn ceisiadau newydd am dipyn

Ni fydd Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr yn derbyn ceisiadau newydd am dipyn

Ni fydd Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr yn derbyn ceisiadau newydd am dipyn. Rydym wedi gweld ymateb aruthrol i’r gronfa yn ei flwyddyn gyntaf ac mae’r tîm “Gwynt y Môr” yn ddiolchgar i bob un o’r grwpiau sydd wedi ymgeisio. Rydym wedi cefnogi nifer o brosiectau cymunedol wirioneddol gwych  mewn cyfnod o 12 mis, gan […]

Darllen Mwy »
Bronze Small Workplace Health Award for CVSC!

Bronze Small Workplace Health Award for CVSC!

  Congratulations to CVSC on achieving the Bronze Small Workplace Health Award; the national quality mark for health and wellbeing. For further information about this initiative click here

Darllen Mwy »

Lluniau o’r Digwyddiad Dathlu Gwirfoddolwyr 2016!

Dyma’r lluniau o’r Digwyddiad Dathlu Gwirfoddolwyr 2016!  

Darllen Mwy »
Porth Cyllid

Porth Cyllid

Yn chwilio am gyllid? Rydych wedi dod i’r lle cywir. Mae gan CVSC porth cyllid y fedrwch chi ei ddefnyddio i ddod o hyd i arian ar gyfer eich prosiect nesaf. Mae cofrestru yn cymryd llai na munud a wedyn bydd gennych chi mynediad ar unwaith i wybodaeth am filoedd o gyfleoedd ariannu lleol, rhanbarthol, […]

Darllen Mwy »
Cylchgrawn CVSC Gwanwyn 2016 ar gael nawr!

Cylchgrawn CVSC Gwanwyn 2016 ar gael nawr!

Mae rhifyn y gwanwyn yn llawn lluniau ac erthyglau amrywiol sy’n tynnu sylw at ymdrechion gwirfoddol pobl ar hyd a lled ein cymunedau.  Darllenwch ef nawr gan ddefnyddio’r ddolen lawrlwytho isod!

Darllen Mwy »
Newydd! Grŵp Cefnogaeth Epilepsi Cymru

Newydd! Grŵp Cefnogaeth Epilepsi Cymru

Grŵp Cefnogaeth Epilepsi Cymru Pob ail Ddydd Iau’r mis 10.30 – 12.30 Caffi Debenhams, Bangor Ymunwch a ni am baned a sgwrs * AM FWY O WYBODAETH CYSYLLTWCH info@epilepsy.wales 01978 312 325

Darllen Mwy »
Adroddiad Blynyddol CVSC 14-15 ar gael i'w ddarllen arlein

Adroddiad Blynyddol CVSC 14-15 ar gael i’w ddarllen arlein

Rydym yn falch o gyflwyno i chi Adroddiad Blynyddol 2014/15 CVSC.

Darllen Mwy »
Mae rhifyn y gaeaf o gylchgrawn CVSC wedi cyrraedd!

Mae rhifyn y gaeaf o gylchgrawn CVSC wedi cyrraedd!

Darllenwch ar-lein (isod) neu lawrlwythwch yma: Cylchgrawn Gaeaf 2015

Darllen Mwy »

Cynhwysiad Ariannol a Thaclo Tlodi Gyda’n Gilydd Modiwl E-ddysgu

Mae E-ddysgu wedi cyrraedd! Mae’n hawdd defnyddio’r modiwl E-ddysgu ar denbighshire.learningpool.com a chlicio ar “Cofrestru i Drydydd Parti” ar yr ochr dde. Wedyn dewis “Cynhwysiant Ariannol” ar gyfer y gyfarwyddiaeth a CVSC ar gyfer y sefydliad. Mae’n gwbl hyblyg a gallwch ei lenwi mewn adrannau, yn eich amser eich hun. Mae poster, taflen o gwestiynau […]

Darllen Mwy »

Cyfleoedd Gwirfoddoli â Phanel Dinasyddion Gogledd Cymru

Beth ydy’r Panel Dinasyddion? Menter newydd gyffrous a sefydlwyd i lywio a dylanwadu ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol. Mae’n cael ei reoli’n annibynnol a diduedd gan wasanaethau gwirfoddol ar draws Gogledd Cymru. Mae angen i ni siarad â phobl yn eich cymunedau, na fyddai fel arfer yn lleisio eu barn – […]

Darllen Mwy »

Pyst Blaenorol

joinus