>
Cylchgrawn CVSC haf 2018, ar gael nawr!

Cylchgrawn CVSC haf 2018, ar gael nawr!

 Darllenwch ef nawr gan ddefnyddio’r ddolen lawrlwytho isod!   Linc

Darllen Mwy »
Arfer Da Mewn Rheoli Gwirfoddolwyr – Cyflawniadau CAIS gyda chefnogaeth CGGC

Arfer Da Mewn Rheoli Gwirfoddolwyr – Cyflawniadau CAIS gyda chefnogaeth CGGC

Arfer Da Mewn Rheoli Gwirfoddolwyr – Cyflawniadau CAIS gyda chefnogaeth CGGC Roedd Claire Jones, Rheolwr Gwirfoddoli gyda CAIS, yn newydd i gynnwys gwirfoddolwyr pan wnaeth hi gyfarfod Ceri Jones o Gwirfoddoli CGGC ym mis Medi 2014. Roedd cefnogaeth ar gael yn syth gan CGGC a chafodd Claire amryw o daflenni gwybodaeth am arfer da a […]

Darllen Mwy »

Newyddlen Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Conwy, Mawrth 2018

Dilynwch y linc ar gyfer y rhifyn diweddaraf. Newyddlen PPI Mawrth 2018

Darllen Mwy »

Straeon Gwirfoddoli

Yma yn CGGC rydyn ni’n hoffi dangos beth mae gwirfoddolwyr yn ei wneud i helpu ein sefydliad. Edrychwch ar ein straeon gwirfoddoli newydd am Philip sy’n gwirfoddoli gyda ni yma yn CGGC a Teigan sy’n rhan o Banel Cash4Youth. Philip Jones – Fy Nhaith Gwirfoddoli Teigan Creese-Jones – Fy Nhaith Gwirfoddoli Cadwch lygad am straeon […]

Darllen Mwy »

Community Navigation Service

Please see below the recently produced film about the Community Navigation service commissioned by Conwy West Cluster. https://youtu.be/DnPgFpCgFLQ

Darllen Mwy »
Bwletin

Bwletin

Gweler ynghlwm bwletin hydref Bwrdd y Gwasanaethau Lleol er gwybodaeth.   Hefyd wedi ei atodi er eich gwybodaeth mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar swyddogaethau craffu BGC.

Darllen Mwy »
Adroddiad Effaith 2016-2017

Adroddiad Effaith 2016-2017

Darllen Mwy »
CGGC Fwletin

CGGC Fwletin

Croeso i rifyn mis hydref o fwletin ariannu CGGC yma 

Darllen Mwy »

WCVA

WCVA Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Animeiddiad   https://www.youtube.com/watch?v=7DT51tgXIXk&t=10s  

Darllen Mwy »

North Wales Social Value Forum

***Welsh translation awaited*** Please see below new weblink to North Wales Social Value Forum. https://www.northwalescollaborative.wales/citizens-panel-social-value-forum-dewis-cymru/ which, in the future, will be populated with papers and minutes from meetings.   1 Background Paragraphs 265 and 266 within Part 2 of the Social Services and Well-Being (Wales) Act 2014 – General Functions requires the following: 265 Local […]

Darllen Mwy »

Pyst Blaenorol

joinus