>

WCVA

WCVA Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Animeiddiad   https://www.youtube.com/watch?v=7DT51tgXIXk&t=10s  

Darllen Mwy »
Sesiwn briffio ar Ddiolgelwch

Sesiwn briffio ar Ddiolgelwch

Gan weithio mewn partneriaeth â Gwasanaeth Diogelu WCVA, mae’r sesiwn anffurfiol yma wedi’i anelu at roi gwybodaeth i chi am yr hyn y mae angen i chi ei wybod am ddiogelu a’i le yn yr agenda atal. Gwiliwch y taflen am fwy o wybodaeth a manylion sut i archebu lle i fynychu Safeguarding Flyer Welsh […]

Darllen Mwy »
Bwletin haf

Bwletin haf

Gweler ynghlwm bwletin haf Bwrdd y Gwasanaethau Lleol er gwybodaeth.   Hefyd wedi ei atodi er eich gwybodaeth mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar swyddogaethau craffu BGC.

Darllen Mwy »
CGGC Fwletin

CGGC Fwletin

Croeso i rifyn mis medi o fwletin ariannu CGGC yma 

Darllen Mwy »

North Wales Social Value Forum

***Welsh translation awaited*** Please see below new weblink to North Wales Social Value Forum. https://www.northwalescollaborative.wales/citizens-panel-social-value-forum-dewis-cymru/ which, in the future, will be populated with papers and minutes from meetings.   1 Background Paragraphs 265 and 266 within Part 2 of the Social Services and Well-Being (Wales) Act 2014 – General Functions requires the following: 265 Local […]

Darllen Mwy »

Hyfforddiant CGGC a Cymraeg Gwaith 26/9/17

Gwybodaeth i Gyflogwyr ‘Cymraeg Gwaith’ 26.9.17 10.30 – 12.30 Swyddfa IAITH – Abergele (Plas Derwen, Groeslwyd, Abergele, LL22 7SU) Mae’r Sesiwn Gwybodaeth am y Gymraeg yn cynnwys: • Cyflwyniad i’r cyd-destun polisi cyfredol; • Gwybodaeth am yr angen i gynllunio gweithluoedd dwyieithog; • Gwybodaeth am y manteision o gynyddu dwyieithrwydd sefydliadol; • Cyngor ar sut […]

Darllen Mwy »

Cronfa Grantiau Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig yng Nghonwy a Sir Ddinbych 2017/18

Mae  Grwp Llywio CSA Conwy a Dinbych yn gwahodd ceisiadau gan y sector gwirfoddol am gyllid ASD y flwyddyn 2017/18. Mae’r Grŵp Llywio yn awyddus i dderbyn ceisiadau oddiwrth mudiadau gwirfoddol a chymunedol sydd yn plethu gyda’r weledigaeth ar gyfer y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru.  Gweler y cyflwyniad am fwy o fanylion.  North Wales […]

Darllen Mwy »
Arolwg CGGC- rhaid i ni wedi gwneud pethau'n iawn?

Arolwg CGGC- rhaid i ni wedi gwneud pethau’n iawn?

Llenwch ein holiadur ar-lein a rhowch eich barn a’ch sylwadau am CGGC a’r gwasanaethau yr ydym yn cynnig-ewch yma i gymryd arolwg  

Darllen Mwy »
Cronfa Gwynt Y Mor

Cronfa Gwynt Y Mor

Darllen Mwy »
cronfa Gwynt y Môr adroddiad blynyddol

cronfa Gwynt y Môr adroddiad blynyddol

Cliciwch ar y llun i ddarllen yr adroddiad llawn

Darllen Mwy »

Pyst Blaenorol

joinus