>

Ffair Ariannwr a CCB CVSC a Cyfarfod Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr, Dydd Gwener 4ydd Rhagfyr 2015

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CVSC a Cyfarfod Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Dydd Gwener 4ydd Rhagfyr, 2yh – 4-30yh (yn cynnwys lluniaeth Nadoligaidd) Neuadd y Dref Llandudno, Lloyd Street, Llandudno, LL30 2UP Rhaglen Mae CVSC yn falch i’ch gwahodd i ymuno â ni ar gyfer ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhelir ar ddydd Gwener 4ydd Rhagfyr 2015. Bydd […]

Darllen Mwy »

Cynhwysiad Ariannol a Thaclo Tlodi Gyda’n Gilydd Modiwl E-ddysgu

Mae E-ddysgu wedi cyrraedd! Mae’n hawdd defnyddio’r modiwl E-ddysgu ar denbighshire.learningpool.com a chlicio ar “Cofrestru i Drydydd Parti” ar yr ochr dde. Wedyn dewis “Cynhwysiant Ariannol” ar gyfer y gyfarwyddiaeth a CVSC ar gyfer y sefydliad. Mae’n gwbl hyblyg a gallwch ei lenwi mewn adrannau, yn eich amser eich hun. Mae poster, taflen o gwestiynau […]

Darllen Mwy »

Cyfleoedd Gwirfoddoli â Phanel Dinasyddion Gogledd Cymru

Beth ydy’r Panel Dinasyddion? Menter newydd gyffrous a sefydlwyd i lywio a dylanwadu ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol. Mae’n cael ei reoli’n annibynnol a diduedd gan wasanaethau gwirfoddol ar draws Gogledd Cymru. Mae angen i ni siarad â phobl yn eich cymunedau, na fyddai fel arfer yn lleisio eu barn – […]

Darllen Mwy »

Polisi Gwirfoddoli Llywodraeth Cymru

Mae Polisi Gwirfoddoli Llywodraeth Cymru, “Cefnogi Cymunedau, Newid Bywydau,” yn anelu at wella mynediad at wirfoddoli, codi statws a hefyd gwella delwedd gwirfoddoli. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod gwirfoddoli yn parhau i ffynnu a datblygu yng Nghymru. Gweler y ddogfen bolisi isod: http://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteering-latest/2015/08/welsh-government-launches-volunteering-policy?seq.lang=cy-GB

Darllen Mwy »

Mae CVSC wedi symyd!

Mae CVSC wedi symyd swyddfa! Ein cyfeiriad newydd ydy: 7 Ffordd Rhiw Bae Colwyn LL29 7TG Mae ein rhifau ffôn a cyfeiriadau e-bost yn aros yr un fath. Defnyddiwch ein prif rif ffôn ar gyfer y cyfamser fodd bynnag, hyd nes ein bod i gyd yn cael setlo. Diolch yn fawr!

Darllen Mwy »
Mae CGGC angen eich help CHI!

Mae CGGC angen eich help CHI!

Rydym yn casglu cefnogaeth a gwybodaeth ar gyfer cais cyllido i roi sylw i angen cynyddol yn y gymuned. Byddem yn gwerthfawrogi eich help yn fawr. Dilynwch y ddolen i lenwi holiadur Holiadur

Darllen Mwy »

Chwilio am gyllid

Ydych chi’n chwilio am gyllid?

Oes gennych chi syniad da ond ddim yn siŵr sut i’w ariannu?

Darllen Mwy »
Ydym ni yn ei wneud yn iawn?

Ydym ni yn ei wneud yn iawn?

Mi fuasem yn hoffi clywed ganddoch chi! Llenwch ein holiadur ar-lein

Darllen Mwy »
Gweithio gyda’n Partneriaid

Gweithio gyda’n Partneriaid

Gweithio mewn partneriaeth yw un o nodau craidd CGGC. Darganfyddwch mwy am yr amrywiaeth o bartneriaethau a phrosiectau rydym ynghlwm â hwy.

Darllen Mwy »
Cyfleoedd Hyfforddi

Cyfleoedd Hyfforddi

Ymunwch â ni ar ein cyrsiau hyfforddi sy’n rhad ac yn lleol. Byddwch yn elwa o hyfforddwyr sy’n gyfeillgar ac yn agos atoch. Cyrsiau ar y gweill

Darllen Mwy »