>
Grant Ariani'r ifanc

Grant Ariani’r ifanc

Arian I’r Ifanc

Darllen Mwy »
CGGC Fwletin

CGGC Fwletin

Croeso i rifyn mis mehifin o fwletin ariannu CGGC yma 

Darllen Mwy »

Gronfa Gofal Integredig ar gyfer Anableddau Dysgu a Phlant sydd ag anghenion cymhleth

Mae’r Gronfa Gofal Integredig ar gyfer Anableddau Dysgu a Phlant sydd ag anghenion cymhleth yn rhoi cyfle i sefydliadau yng Nghonwy a / neu Sir Ddinbych i gyflwyno cynigion ar gyfer cyllid.   Canllawiau Gronfa Gofal Integredig Ebrill 2017    Yn anffodus,  eleni mae’r arian a ddyrannwyd i Gonwy a Sir Ddinbych wedi lleihau ers y […]

Darllen Mwy »
Cronfa Gwynt Y Mor

Cronfa Gwynt Y Mor

Darllen Mwy »
cronfa Gwynt y Môr adroddiad blynyddol

cronfa Gwynt y Môr adroddiad blynyddol

Cliciwch ar y llun i ddarllen yr adroddiad llawn

Darllen Mwy »
Mae Cronfa Gwynt y Môr yn debyn ceisiadau !

Mae Cronfa Gwynt y Môr yn debyn ceisiadau !

Darllen Mwy »
Cylchgrawn CVSC Gwanwyn 2017, ar gael nawr!

Cylchgrawn CVSC Gwanwyn 2017, ar gael nawr!

 Darllenwch ef nawr gan ddefnyddio’r ddolen lawrlwytho isod! Linc

Darllen Mwy »

Cynhwysiad Ariannol a Thaclo Tlodi Gyda’n Gilydd Modiwl E-ddysgu

Mae E-ddysgu wedi cyrraedd! Mae’n hawdd defnyddio’r modiwl E-ddysgu ar denbighshire.learningpool.com a chlicio ar “Cofrestru i Drydydd Parti” ar yr ochr dde. Wedyn dewis “Cynhwysiant Ariannol” ar gyfer y gyfarwyddiaeth a CVSC ar gyfer y sefydliad. Mae’n gwbl hyblyg a gallwch ei lenwi mewn adrannau, yn eich amser eich hun. Mae poster, taflen o gwestiynau […]

Darllen Mwy »

Strategaeth Tlodi Plant: Adroddiad Cynnydd 2016

Ar 13 Rhagfyr cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Strategaeth Tlodi Plant: Adroddiad Cynnydd 2016.   Mae’r strategaeth yn cynnwys 5 amcan allweddol er mwyn mynd i’r afael â thlodi plant a gwella deilliannau ar gyfer teuluoedd ar incwm isel yng Nghymru. Gellir gweld yr adroddiad drwy dilyn y linc yma –   http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/child-poverty/?skip=1&lang=cy  Mae mynd i’r afael […]

Darllen Mwy »

TAPE-Trustees wanted

On behalf of TAPE Community Music and Film- TAPE Community Music and Film is looking to expand and diversify its board of trustees.  TAPE is an Old Colwyn based charity working across the UK to develop creative opportunities for people through art and media.  For more info on the work of the organisation please visit: […]

Darllen Mwy »

Pyst Blaenorol

joinus