>

Llywodraethu yn Effeithiol

Dydd Iau Chwefror y 25ain 2016 9.30- 12.30 Canolfan Ieuenctid Bae Colwyn Ffordd Douglas Bae Colwyn LL29 7PE Ydych chi’n barod at y dyfodol? Dewch draw i’r sesiwn anffuriol a chyfeillgar i ddysgu mwy am yr egwyddorion ar sut i lywodraethu mewn dull da ac effeithiol a sut i fynd ati i ddenu cyllid. Bydd […]

Darllen Mwy »

Gwirfoddoli Arfer Da: Cyfnewid Dysgu

Dewch I’r sesiwn am ddim ac anffurfiol, a fydd yn codi ymwybyddiaeth o sawl agwedd o ymarfer da wrth gynnwys gwirfoddolwyr. Llenwch y ffurflen archebu I drefnu lle a’i hanfon at Dim Partneriaeth Pobl Conwy: cpp@conwy.gov.uk neu 01492 574077 Taflen Ffurflen  

Darllen Mwy »

Gwobrau Gwirfoddolwr y flwyddyn Bae Colwyn

Please find information on behalf of the Bay of Colwyn Town Council, the nomination forms and guidance notes for the Bay of Colwyn Volunteer Awards. Please return the form by 15 February 2016 to: Bay of Colwyn Town Council, Town Hall, Rhiw Road, Colwyn Bay LL29 7TE  E-mail: info@colwyn-tc.gov.uk Bay of Colwyn Volunteer Award

Darllen Mwy »
Adroddiad Blynyddol CVSC 14-15 ar gael i'w ddarllen arlein

Adroddiad Blynyddol CVSC 14-15 ar gael i’w ddarllen arlein

Rydym yn falch o gyflwyno i chi Adroddiad Blynyddol 2014/15 CVSC.

Darllen Mwy »
Mae rhifyn y gaeaf o gylchgrawn CVSC wedi cyrraedd!

Mae rhifyn y gaeaf o gylchgrawn CVSC wedi cyrraedd!

Darllenwch ar-lein (isod) neu lawrlwythwch yma: Cylchgrawn Gaeaf 2015

Darllen Mwy »

Cynhwysiad Ariannol a Thaclo Tlodi Gyda’n Gilydd Modiwl E-ddysgu

Mae E-ddysgu wedi cyrraedd! Mae’n hawdd defnyddio’r modiwl E-ddysgu ar denbighshire.learningpool.com a chlicio ar “Cofrestru i Drydydd Parti” ar yr ochr dde. Wedyn dewis “Cynhwysiant Ariannol” ar gyfer y gyfarwyddiaeth a CVSC ar gyfer y sefydliad. Mae’n gwbl hyblyg a gallwch ei lenwi mewn adrannau, yn eich amser eich hun. Mae poster, taflen o gwestiynau […]

Darllen Mwy »

Cyfleoedd Gwirfoddoli â Phanel Dinasyddion Gogledd Cymru

Beth ydy’r Panel Dinasyddion? Menter newydd gyffrous a sefydlwyd i lywio a dylanwadu ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol. Mae’n cael ei reoli’n annibynnol a diduedd gan wasanaethau gwirfoddol ar draws Gogledd Cymru. Mae angen i ni siarad â phobl yn eich cymunedau, na fyddai fel arfer yn lleisio eu barn – […]

Darllen Mwy »

Polisi Gwirfoddoli Llywodraeth Cymru

Mae Polisi Gwirfoddoli Llywodraeth Cymru, “Cefnogi Cymunedau, Newid Bywydau,” yn anelu at wella mynediad at wirfoddoli, codi statws a hefyd gwella delwedd gwirfoddoli. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod gwirfoddoli yn parhau i ffynnu a datblygu yng Nghymru. Gweler y ddogfen bolisi isod: http://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteering-latest/2015/08/welsh-government-launches-volunteering-policy?seq.lang=cy-GB

Darllen Mwy »

Chwilio am gyllid

Ydych chi’n chwilio am gyllid?

Oes gennych chi syniad da ond ddim yn siŵr sut i’w ariannu?

Darllen Mwy »
Ydym ni yn ei wneud yn iawn?

Ydym ni yn ei wneud yn iawn?

Mi fuasem yn hoffi clywed ganddoch chi! Llenwch ein holiadur ar-lein

Darllen Mwy »

Pyst Blaenorol

joinus