>

North Wales Social Value Forum

***Welsh translation awaited*** Please see below new weblink to North Wales Social Value Forum. https://www.northwalescollaborative.wales/citizens-panel-social-value-forum-dewis-cymru/ which, in the future, will be populated with papers and minutes from meetings.   1 Background Paragraphs 265 and 266 within Part 2 of the Social Services and Well-Being (Wales) Act 2014 – General Functions requires the following: 265 Local […]

Darllen Mwy »

Digwyddiad y Rhwydwaith Gwirfoddoli 5ed Medi 2017

Wedi’i atodi manylion amdan Ddigwyddiad Rhwydwaith Gwirfoddolwyr nesaf yn cael ei gynnal Dydd Mawrth, 5ed Medi Cartrefi Conwy Morfa Gele North Wales Business Park Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ Cofrestru am 9.30yb, digwyddiad 10yb tan 12.30yp. Cysylltu CGGC ar 01492 534091 neu e-bost volunteering@cvsc.org.uk i gadw lle a chyhoeddi ni am ofyniad penodol Taflenni

Darllen Mwy »

Hyfforddiant CGGC a Cymraeg Gwaith 26/9/17

Gwybodaeth i Gyflogwyr ‘Cymraeg Gwaith’ 26.9.17 10.30 – 12.30 Swyddfa IAITH – Abergele (Plas Derwen, Groeslwyd, Abergele, LL22 7SU) Mae’r Sesiwn Gwybodaeth am y Gymraeg yn cynnwys: • Cyflwyniad i’r cyd-destun polisi cyfredol; • Gwybodaeth am yr angen i gynllunio gweithluoedd dwyieithog; • Gwybodaeth am y manteision o gynyddu dwyieithrwydd sefydliadol; • Cyngor ar sut […]

Darllen Mwy »
CGGC Fwletin

CGGC Fwletin

Croeso i rifyn mis Awst o fwletin ariannu CGGC yma 

Darllen Mwy »

Cronfa Grantiau Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig yng Nghonwy a Sir Ddinbych 2017/18

Mae  Grwp Llywio CSA Conwy a Dinbych yn gwahodd ceisiadau gan y sector gwirfoddol am gyllid ASD y flwyddyn 2017/18. Mae’r Grŵp Llywio yn awyddus i dderbyn ceisiadau oddiwrth mudiadau gwirfoddol a chymunedol sydd yn plethu gyda’r weledigaeth ar gyfer y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru.  Gweler y cyflwyniad am fwy o fanylion.  North Wales […]

Darllen Mwy »
Arolwg CGGC- rhaid i ni wedi gwneud pethau'n iawn?

Arolwg CGGC- rhaid i ni wedi gwneud pethau’n iawn?

Llenwch ein holiadur ar-lein a rhowch eich barn a’ch sylwadau am CGGC a’r gwasanaethau yr ydym yn cynnig-ewch yma i gymryd arolwg  

Darllen Mwy »
Cronfa Gwynt Y Mor

Cronfa Gwynt Y Mor

Darllen Mwy »
cronfa Gwynt y Môr adroddiad blynyddol

cronfa Gwynt y Môr adroddiad blynyddol

Cliciwch ar y llun i ddarllen yr adroddiad llawn

Darllen Mwy »
Mae Cronfa Gwynt y Môr yn debyn ceisiadau !

Mae Cronfa Gwynt y Môr yn debyn ceisiadau !

Darllen Mwy »
Cylchgrawn CVSC Gwanwyn 2017, ar gael nawr!

Cylchgrawn CVSC Gwanwyn 2017, ar gael nawr!

 Darllenwch ef nawr gan ddefnyddio’r ddolen lawrlwytho isod! Linc

Darllen Mwy »

Pyst Blaenorol

joinus