>

North wales Social Value Project

Mantell Gwynedd, y Cyngor Gwirfoddol Sirol (CGS) yng Ngwynedd, yn gweithio’n agos efo mudiadau ers 2015 i fesur a rheoli eu gwerth cymdeithasol. Yn 2017, buom yn llwyddiannus gyda chais am gyllid o’r Gronfa Loteri Fawr Cronfa Sgiliau’r Trydydd Sector. Mewn partneriaeth gyda Medrwn Môn, Cymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC), Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir […]

Darllen Mwy »
Cylchgrawn CVSC Gaeaf 2017, ar gael nawr!

Cylchgrawn CVSC Gaeaf 2017, ar gael nawr!

 Darllenwch ef nawr gan ddefnyddio’r ddolen lawrlwytho isod! Linc

Darllen Mwy »
Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Diogelu

Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Diogelu

  Cwrs ar lefel gyflwyniadol i godi ymwybyddiaeth o beth mae pawb angen ei wybod am ddiogelu. Mae wedi’i dargedu’n benodol ar gyfer grwpiau gwirfoddol a chymunedol ac mae’n addas ar gyfer y rhai heb fawr ddim gwybodaeth, os o gwbl, am ddiogelu yn yr ystyr ehangaf. Bydd y sesiwn yn rhoi gwybod i chi […]

Darllen Mwy »
Datblygu eich Rhaglen Gwirfoddolwyr

Datblygu eich Rhaglen Gwirfoddolwyr

Mae’r Cod Ymarfer ar gyfer Cynnwys Gwirfoddolwyr yn feincnod ragorol ar gyfer ymgorffor i arferion gorau mewn rheol i eich gwirfoddolwyr. Ymunwch â ni yn y sesiwn cyfeillgar ac anffurfiol yma i gael gwybod sut gall eich sefydliad fynd ati i wneud hyn! Ymunwch â ni yn y sesiwn cyfeillgar ac anf fur f iol […]

Darllen Mwy »

Cynllun Lles Lleol

Os hoffech chi leisio eich barn ar y Cynllun Lles drafft, gallwch wneud hynny tan 22 Ionawr 2018 drwy glicio ar y cynllun lles drafft neu drwy ein holiadur ar-lein isod. Os byddai’n well gennych ymateb ar bapur neu os oes gennych unrhyw ofynion hygyrchedd eraill, neu os hoffech chi gael gwybod mwy am yr ymgynghoriad, cysylltwch […]

Darllen Mwy »

Community Navigation Service

Please see below the recently produced film about the Community Navigation service commissioned by Conwy West Cluster. https://youtu.be/DnPgFpCgFLQ

Darllen Mwy »
Bwletin

Bwletin

Gweler ynghlwm bwletin hydref Bwrdd y Gwasanaethau Lleol er gwybodaeth.   Hefyd wedi ei atodi er eich gwybodaeth mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar swyddogaethau craffu BGC.

Darllen Mwy »
Adroddiad Effaith 2016-2017

Adroddiad Effaith 2016-2017

Darllen Mwy »
CGGC Fwletin

CGGC Fwletin

Croeso i rifyn mis hydref o fwletin ariannu CGGC yma 

Darllen Mwy »

WCVA

WCVA Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Animeiddiad   https://www.youtube.com/watch?v=7DT51tgXIXk&t=10s  

Darllen Mwy »

Pyst Blaenorol

joinus