>

Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Alltraeth Gwastadeddau Rhyl

Mae Fferm Wynt Alltraeth Gwastadeddau Rhyl, a weithredir gan Innogy Renewables UK Limited wedi darparu cyllid ar gyfer prosiectau cymunedol ar draws rhannau o arfordir Gogledd Cymru. Mae’r gronfa nawr yn cael ei gweinyddu gan CGGC ar ran o Fferm Wynt Alltraeth Gwastadeddau Rhyl. Canllawiau i Ymgeiswyr Ffurflen Gais am Grant Bychan

Darllen Mwy »

Strategaeth Gomisiynu Gofal Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Dilynwch y ddolen yma i Strategaeth Comisiynu Gofal Cymdeithasol y Cyngor ar gyfer 2018 – 2021 http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Social-Care-and-Wellbeing/Policies-Plans-and-Reports/How-we-Commission-Services.aspx 

Darllen Mwy »

Penodiad i Gyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru, Enwebiadau Aelodau’r Trydydd Sector

Ydych chi ar hyn o bryd yn rhan o sefydliad y trydydd sector (gwirfoddol) yn ardal Conwy ? (Efallai eich bod yn wirfoddolwr, ar y bwrdd, neu yn aelod o staff neu’n ofalwr) A hoffech chi wneud gwahaniaeth cadarnhaol a dylanwadu ar wasanaethau iechyd lleol er budd pobl leol? Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru eisiau penodi […]

Darllen Mwy »
Cylchgrawn CVSC haf 2018, ar gael nawr!

Cylchgrawn CVSC haf 2018, ar gael nawr!

 Darllenwch ef nawr gan ddefnyddio’r ddolen lawrlwytho isod!   Linc

Darllen Mwy »
Arfer Da Mewn Rheoli Gwirfoddolwyr – Cyflawniadau CAIS gyda chefnogaeth CGGC

Arfer Da Mewn Rheoli Gwirfoddolwyr – Cyflawniadau CAIS gyda chefnogaeth CGGC

Arfer Da Mewn Rheoli Gwirfoddolwyr – Cyflawniadau CAIS gyda chefnogaeth CGGC Roedd Claire Jones, Rheolwr Gwirfoddoli gyda CAIS, yn newydd i gynnwys gwirfoddolwyr pan wnaeth hi gyfarfod Ceri Jones o Gwirfoddoli CGGC ym mis Medi 2014. Roedd cefnogaeth ar gael yn syth gan CGGC a chafodd Claire amryw o daflenni gwybodaeth am arfer da a […]

Darllen Mwy »

Newyddlen Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Conwy, Mawrth 2018

Dilynwch y linc ar gyfer y rhifyn diweddaraf. Newyddlen PPI Mawrth 2018

Darllen Mwy »

Straeon Gwirfoddoli

Yma yn CGGC rydyn ni’n hoffi dangos beth mae gwirfoddolwyr yn ei wneud i helpu ein sefydliad. Edrychwch ar ein straeon gwirfoddoli newydd am Philip sy’n gwirfoddoli gyda ni yma yn CGGC a Teigan sy’n rhan o Banel Cash4Youth. Philip Jones – Fy Nhaith Gwirfoddoli Teigan Creese-Jones – Fy Nhaith Gwirfoddoli Cadwch lygad am straeon […]

Darllen Mwy »

Community Navigation Service

Please see below the recently produced film about the Community Navigation service commissioned by Conwy West Cluster. https://youtu.be/DnPgFpCgFLQ

Darllen Mwy »
Bwletin

Bwletin

Gweler ynghlwm bwletin hydref Bwrdd y Gwasanaethau Lleol er gwybodaeth.   Hefyd wedi ei atodi er eich gwybodaeth mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar swyddogaethau craffu BGC.

Darllen Mwy »
Adroddiad Effaith 2016-2017

Adroddiad Effaith 2016-2017

Darllen Mwy »

Pyst Blaenorol

joinus