>
cronfa Gwynt y Môr adroddiad blynyddol

cronfa Gwynt y Môr adroddiad blynyddol

Cliciwch ar y llun i ddarllen yr adroddiad llawn

Darllen Mwy »
Mae Cronfa Gwynt y Môr yn debyn ceisiadau !

Mae Cronfa Gwynt y Môr yn debyn ceisiadau !

Darllen Mwy »
Cylchgrawn CVSC Gwanwyn 2017, ar gael nawr!

Cylchgrawn CVSC Gwanwyn 2017, ar gael nawr!

 Darllenwch ef nawr gan ddefnyddio’r ddolen lawrlwytho isod! Linc

Darllen Mwy »
CGGC Fwletin

CGGC Fwletin

Croeso i rifyn mis Ebrill o fwletin ariannu CGGC yma 

Darllen Mwy »

Cynhwysiad Ariannol a Thaclo Tlodi Gyda’n Gilydd Modiwl E-ddysgu

Mae E-ddysgu wedi cyrraedd! Mae’n hawdd defnyddio’r modiwl E-ddysgu ar denbighshire.learningpool.com a chlicio ar “Cofrestru i Drydydd Parti” ar yr ochr dde. Wedyn dewis “Cynhwysiant Ariannol” ar gyfer y gyfarwyddiaeth a CVSC ar gyfer y sefydliad. Mae’n gwbl hyblyg a gallwch ei lenwi mewn adrannau, yn eich amser eich hun. Mae poster, taflen o gwestiynau […]

Darllen Mwy »

Strategaeth Tlodi Plant: Adroddiad Cynnydd 2016

Ar 13 Rhagfyr cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Strategaeth Tlodi Plant: Adroddiad Cynnydd 2016.   Mae’r strategaeth yn cynnwys 5 amcan allweddol er mwyn mynd i’r afael â thlodi plant a gwella deilliannau ar gyfer teuluoedd ar incwm isel yng Nghymru. Gellir gweld yr adroddiad drwy dilyn y linc yma –   http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/child-poverty/?skip=1&lang=cy  Mae mynd i’r afael […]

Darllen Mwy »

TAPE-Trustees wanted

On behalf of TAPE Community Music and Film- TAPE Community Music and Film is looking to expand and diversify its board of trustees.  TAPE is an Old Colwyn based charity working across the UK to develop creative opportunities for people through art and media.  For more info on the work of the organisation please visit: […]

Darllen Mwy »
Addroddiad Effaith

Addroddiad Effaith

Darllen Mwy »

DEWIS

Ydych chi’n ymwneud â hybu neu ddarparu gwasanaeth sy’n gwella iechyd neu les? Fyddech chi’n hoffi hybu’r gwasanaeth hwnnw ar Dewis Cymru? Mae Dewis yn gyfeirlyfr ar-lein o wasanaethau cysylltiedig ag iechyd a lles sydd ar gael i bobl sy’n byw yng Nghymru. Bydd yn cynnwys pob math o wasanaethau – o sesiynau cynhwysiant digidol […]

Darllen Mwy »
Ni fydd Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr yn derbyn ceisiadau newydd am dipyn

Ni fydd Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr yn derbyn ceisiadau newydd am dipyn

Ni fydd Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr yn derbyn ceisiadau newydd am dipyn. Rydym wedi gweld ymateb aruthrol i’r gronfa yn ei flwyddyn gyntaf ac mae’r tîm “Gwynt y Môr” yn ddiolchgar i bob un o’r grwpiau sydd wedi ymgeisio. Rydym wedi cefnogi nifer o brosiectau cymunedol wirioneddol gwych  mewn cyfnod o 12 mis, gan […]

Darllen Mwy »

Pyst Blaenorol

joinus