>

Community Navigation Service

Please see below the recently produced film about the Community Navigation service commissioned by Conwy West Cluster. https://youtu.be/DnPgFpCgFLQ

Darllen Mwy »
Wythnos Diogelu Genedlaethol Cymru 13 - 17 Tachwedd 2017

Wythnos Diogelu Genedlaethol Cymru 13 – 17 Tachwedd 2017

‘Mae diogelu yn fusnes i bawb’- dyna yw’r neges allweddol i holl drigolion Cymru wrth i Fyrddau Diogelu ledled Cymru, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol baratoi i lansio Wythnos Genedlaethol Diogelu ym mis Tachwedd (dydd Llun 13 i ddydd Gwener 17eg). Gan weithio gyda phartneriaid o iechyd, y gwasanaethau brys, […]

Darllen Mwy »
Hyfforddiant Llywodraethu Effeithiol

Hyfforddiant Llywodraethu Effeithiol

27 Tachwedd 2017, 13.15 i 13.30 – 1600 ** Theatr Colwyn, Ffordd Abergele, Bae Colwyn LL29 7RU** Ffoniwch 01492 534091 neu ebost mail@cvsc.org.uk

Darllen Mwy »
Bwletin

Bwletin

Gweler ynghlwm bwletin hydref Bwrdd y Gwasanaethau Lleol er gwybodaeth.   Hefyd wedi ei atodi er eich gwybodaeth mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar swyddogaethau craffu BGC.

Darllen Mwy »

Cynllun Grantiau Bach Teuluoedd yn Gyntaf – dyddiad cau wedi’i ymestyn

Yn ddiweddar, bu CGGC yn hyrwyddo cynllun Grantiau Bach Teuluoedd yn Gyntaf a sefydlwyd i gefnogi  Ymchwil Gweithredol mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gwneud ar gyfer datblygu  Canolfan y Teulu yn nwyrain y sir.   Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybod mwy am ddatblygiad y Ganolfan Deulu. Gallai’r gwaith neu’r gweithgareddau a ddarparwch […]

Darllen Mwy »

Cyfarfod Rhwydwaith Iechyd Gofal Cymdeithasol a Lles y Sector Gwirfoddol

Ymunwch â  ni  i ddal  i fynu fel yr arfer a chlywed be sy’n digwydd yn yr ardal.   Edrychwch ar yr agenda i weld y cymysgedd o gyflwyniadau gan gynnwys un am flaenoriaethau comisiynu’r Bwrdd Iechyd PBC mewn perthynas â’r trydydd sector.  Agenda dwyieithog Fel  arfer, mae’r cyfarfodydd yn agored i bawb sydd â diddordeb yn yr agenda iechyd a gofal cymdeithasol, […]

Darllen Mwy »
Digwyddiad Rhwydweithio i Drefnwyr Gwirfoddolwyr

Digwyddiad Rhwydweithio i Drefnwyr Gwirfoddolwyr

Wedi’i atodi manylion amdan Ddigwyddiad Rhwydwaith Gwirfoddolwyr nesaf yn cael ei gynnal Dydd Mercher, 6ed Rhagfyr, Aberconwy Mind, 3 Trinity Square, Llandudno, Conwy, LL30 2PY. Cofrestru am 9.30yb, digwyddiad 10yb tan 12.30yp. Cysylltu CGGC ar 01492 534091 neu e-bost volunteering@cvsc.org.uk i gadw lle a chyhoeddi ni am ofyniad penodol cyn 22ain Tachwedd 2017. CVSC Volunteering […]

Darllen Mwy »
Adroddiad Effaith 2016-2017

Adroddiad Effaith 2016-2017

Darllen Mwy »
Cylchgrawn CVSC Hydref 2017, ar gael nawr!

Cylchgrawn CVSC Hydref 2017, ar gael nawr!

 Darllenwch ef nawr gan ddefnyddio’r ddolen lawrlwytho isod! Linc

Darllen Mwy »
Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Diogelu

Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Diogelu

  Cwrs ar lefel gyflwyniadol i godi ymwybyddiaeth o beth mae pawb angen ei wybod am ddiogelu. Mae wedi’i dargedu’n benodol ar gyfer grwpiau gwirfoddol a chymunedol ac mae’n addas ar gyfer y rhai heb fawr ddim gwybodaeth, os o gwbl, am ddiogelu yn yr ystyr ehangaf. Bydd y sesiwn yn rhoi gwybod i chi […]

Darllen Mwy »

Pyst Blaenorol

joinus