Croeso i Gymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC).

Datblygu, cefnogi a hyrwyddo gweithredu gwirfoddol a chymunedol yn Sir Conwy.

Os oes angen help arnoch yn ystod y pandemig COVID-19 yna cysylltwch â ni

01492 523853

Yn ystod y cyfnod digynsail a heriol yma, mae CGGC yma o hyd i’ch cefnogi chi a’ch sefydliad yn llawn. Er mwyn gwneud hyn, byddwn yn ildio ein ffioedd aelodaeth ar gyfer 2020/21 i sicrhau eich bod yn parhau i dderbyn ein gwybodaeth aelodaeth flaenoriaeth, a'r cyfarwyddyd a’r cyfleoedd cyllido, yn gwbl hwylus.

  • 2 Hex
  • 4 Hex Image 4
  • 6 Hex Image 3
  • 8 Hex Image
  • 10 Hex Image
  • 11 Hex Image
  • 12 Hex Image
  • 13 Hex Image

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397