Mae'r Grant Dan Arweiniad Ieuenctid (Conwy) ar gau.

Rheolir y Grant Dan Arweiniad Ieuenctid gan CVSC ar ran WCVA a Llywodraeth Cymru.

Nod y cynllun Grant Dan Arweiniad Ieuenctid yw cefnogi amrywiaeth o brosiectau a gweithgareddau gwirfoddoli bach, sy'n cael eu harwain a'u cynnal gan bobl ifanc yng Nghonwy.

Pwrpas y grant yw grymuso pobl ifanc i ddatblygu mentrau eu hunain; cymryd rôl weithredol yn eu cymunedau ac yn cynnwys/recriwtio pobl ifanc i gymryd rhan.

Mae grantiau o hyd at £3000 ar gael i gefnogi gwirfoddoli neu sefydlu gweithgaredd gwirfoddoli.

Mae dau fath o brosiectau y gallwch wneud cais amdanynt:

Prosiect 6 mis: Hyd at £1500. Rhaid ei gwblhau erbyn 31 Mawrth 2024.

Prosiect estynedig: Hyd at £3000 (wedi'i dalu mewn 2 randaliad). Rhaid ei gwblhau erbyn 28 Chwefror 2025.

Dewisir ac argymhellir ceisiadau gan banel o bobl ifanc rhwng 14-25 oed.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397