Datganiad i’r Wasg: Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC) yn lansio Loto Lwcus!!

Mae Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC) yn falch iawn o gyhoeddi lansiad Loto Lwcus, menter Loteri Gymunedol gyffrous er budd trigolion ac achosion lleol sir Conwy.

Loto Lwcus - Sut mae'n gweithio?

Gweld cyflwyniad gan Gatherwell ar sut mae Loto Lwcus yn gweithio.

Lansiad Rhithwir Loto Lwcus

Yn ddiweddar cynhaliodd CGGC lansiad Loto Lwcus ar Zoom. Mae’r digwyddiad i’w weld yma!!

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397