Cyfarfod y Tîm

Neil Pringle

Teitl Swydd – Rheolwr Cronfa Gwynt y Môr  

Cyn athro Addysg Gorfforol gyda 30 mlynedd a mwy o brofiad ym maes datblygu chwaraeon a hamdden gyda Chwaraeon Cymru ac awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr.

Ymunodd â CGGC yn 2011 i oruchwylio Cronfa Allweddol Conwy, Rhaglen Grantiau Ewropeaidd / Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar adfywio gwledig ym maes twristiaeth, treftadaeth, arallgyfeirio amaethyddol a'r gymuned. Yn 2015 fe'i penodwyd yn Rheolwr Grantiau Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr yn cyflwyno'r rhaglen grantiau hon ar draws cymunedau arfordirol Conwy, Sir Ddinbych a rhannau o Sir y Fflint. Mae'r rôl hon yn cynnwys gweithio gydag ymgeiswyr i ddatblygu a chyflwyno ceisiadau i'w hystyried gan y panel.

Manylion Cysylltu

Ffôn: 01492 523845
Ebost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397