Astudiaethau Achos

RNLI (Gorsaf Bad Achub y Rhyl)

PPE i Wirfoddolwyr

Eglwys Sure Hope

Rhoi bwyd i unigolion anghenus yn ariannol a theulu sy'n dioddef tlodi bwyd.

All Afloat

Cefnogi pobl ifanc drwy hwylio

Hosbis Plant Tŷ Gobaith

Cefnogi teuluoedd sydd â babanod â chyflyrau cymhleth neu gyflyrau sy'n bygwth bywyd

Bwyty Dylan’s a Crest

Darparu prydau maethlon i staff rheng flaen y GIG yn ystod pandemig y Coronafeirws

Gweithredu Cymunedol Abergele

Adnewyddu Sied Ieuenctid Abergele

Clwb Rygbi y Rhyl a’r Fro

4 arwyneb chwarae newydd, cyfleusterau newid newydd, adeilad clwb ac ystafell gymunedol

Grŵp Cynefin a Grŵp Gweithredu Trigolion Galltmelyd

Trawsnewid sied reilffordd segur yng Ngalltmelyd

CIC Just Go For It

Ysbrydoli pobl ifanc a’u rhieni am wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg

Superkids Gogledd Cymru

Cefnogi teuluoedd pan fydd ei angen arnynt fwyaf

Canolfan y Drindod

Cadw gwasanaethau lleol ar agor

Hosbis Sant Kentigern

To newydd ar gyfer Hosbis Sant Kentigern sydd wedi’i adnewyddu

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397