Hosbis Sant Kentigern

To newydd ar gyfer Hosbis Sant Kentigern sydd wedi’i adnewyddu  

Ers 23 o flynyddoedd mae Hosbis Sant Kentigern wedi darparu gofal lliniarol arbenigol i bobl Gogledd Cymru, gan ofalu am filoedd o bobl â salwch sy'n cyfyngu ar fywyd a darparu cefnogaeth i'w teuluoedd a'u ffrindiau. Roedd angen adnewyddu'r uned i'w 8 ystafell wely bresennol, a chyllidodd Gwynt y Môr y prosiect enfawr hwn yn rhannol drwy gefnogi gyda £43,668.00. Galluogodd y prosiect hwy i ddarparu pedwar gwely arall, sy'n golygu eu bod yn gallu cefnogi 600 o bobl y flwyddyn.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397