Ymaelodu

Yn awyddus i ddod yn aelod o Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy?

Yn ystod y cyfnod hwn o drawsnewid ac adfer gobeithio, mae CGGC yn parhau i fod yma i'ch cefnogi chi a'ch sefydliad. Er mwyn gwneud hynny yn llawn, byddwn unwaith eto yn hepgor ein ffioedd aelodaeth ar gyfer 2022/23 i sicrhau eich bod yn parhau i dderbyn ein gwybodaeth aelodaeth blaenoriaeth, ein canllawiau a'n cyfleoedd cyllido mewn modd di-dor.

Byddwn felly’n cario eich aelodaeth drosodd, ond rydym yn gofyn i chi roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni am eich gwybodaeth gyswllt – fel bod y person cywir wedyn yn gallu rhaeadru’r wybodaeth yn briodol – ac fel ein bod yn gallu parhau i gydweithio a chefnogi defnyddwyr ein gwasanaeth hyd eithaf ein gallu.

Mae manteision dod yn aelod yn cynnwys y gwasanaethau canlynol AM DDIM:

 • Blaenoriaethu Gwasanaeth Gwybodaeth Ariannu, gan gynnwys ymgysylltu 1 i 1 â chyllidwyr.
 • Mynediad am ddim at gronfa ddata unigryw, gynhwysfawr.
 • Hysbysebu eich holl ddigwyddiadau a swyddi gwag drwy ein systemau cyfryngau cymdeithasol
 • Adnoddau sy'n gallu cefnogi eich gweithgareddau, e.e. gazebo, potiau pwmp, system y P.A, (i enwi ond ychydig).
 • Mynediad at gyrsiau hyfforddi o safon.
 • Cylchgronau ac e-fwletinau rheolaidd.
 • Gwahoddiad i gyfarfod cyffredinol CGGC a hawliau pleidleisio.
 • Mynediad at rwydweithiau CGGC.  Cyfle i chi ymgysylltu â chydweithwyr mewn sefydliadau yn y trydydd sector, a dylanwadu ar gyrff staturory a chraffu ar wasanaethau cyhoeddus.
 • Cymorth i recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr
 • Adolygu eich dogfennau a'ch polisïau llywodraethu (ar gais)

Cliciwch yma i Ymaelodi neu Adnewyddu 

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397