Cyfarfod y Tîm

Esyllt Adair

Teitl Swydd – Rheolwr Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog 

Wedi graddio gyda gradd mewn Mathemateg o brifysgol Aberystwyth yn 2006, aeth Esyllt ymlaen I drafeilio a gweld ychydig o’r byd. Wrth ddychwelyd yn ol I Gymru dechreuodd ei gyrfa mewn datblygu Cymunedol ac mae hi wedi gweithio gyda cymunedau ers dros 12 mlynedd.

Ymunodd â CGGC yn 2020 ac fe'i phenodwyd yn Rheolwr Grantiau Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog yn cyflwyno'r rhaglen grantiau hon ar draws cymunedau gwledig Conwy, Sir Ddinbych a rhannau o Wynedd. Mae'r rôl hon yn cynnwys gweithio gydag ymgeiswyr i ddatblygu a chyflwyno ceisiadau i'w hystyried gan y panel.

Manylion Cysylltu:

  • Ffôn: 01492 523855
  • Ebost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Marian Jones

Teitl y Swydd – Cynorthwyydd Gweinyddol Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

Ymunodd â CVSC ym mis Hydref 2020 ac fe’i penodwyd yn gynorthwyydd gweinyddol Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog. Cyn ymuno â'r tîm bu'n gweithio ym maes gweinyddiaeth i elusen Genedlaethol am 21 mlynedd, gan weithio ledled Sir Ddinbych a Chonwy. Mae Marian hefyd wedi ac wrthi yn gwneud holl waith ysgrifenyddol ar gyfer busnes ei gŵr.

Manylion Cysylltu:

  • Ffôn: 01492 523854
  • Ebost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397