CAR CYMUNEDOL CAR Y LLAN

Mae cynllun Car Cymunedol Car y Llan wedi’i ddarparu gan CGGC ar y cyd â Chlwstwr Gorllewin Conwy a’r practisau meddyg teulu ym Metws-y-Coed a Cherrigydrudion. Wedi’i ariannu gan Sefydliad Steve Morgan a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, cafodd ei ddatblygu cyn Covid i gludo cleifion agored i niwed sy’n byw yng nghymunedau ynysig, gwledig Nant Conwy yn rhan uchaf y dyffryn i’w hapwyntiadau iechyd. Cafodd yr elfen cludo cleifion ei gohirio pan gododd pandemig Covid-19 a chafodd y car ei ddefnyddio gan y practisau meddyg teulu i ddanfon presgripsiynau. 

Byddwn yn dechrau cludo cleifion unwaith eto maes o law. Os oes gennych chi ddiddordeb gwirfoddoli gyda chynllun Car y Llan, cysylltwch ag Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. i gael rhagor o wybodaeth am y gwahanol swyddogaethau sydd ar gael.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397