Cysylltwch â ni drwy e-bost, ffoniwch ni

Prif Swyddfa CGGC

7 Ffordd Rhiw
Bae Colwyn
LL29 7TG
Y Deyrnas Unedig

Ffon: 01492 523850 

Cwmni Cyfyngedig drwy Warant 3867751
Elusen Gofrestredig: 1151397

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397