Cronfa Pwysau'r Gaeaf

Cronfa Pwysaur gaeaf Winter pressures fund 2Bydd Cronfa Grant Pwysau’r Gaeaf yn ceisio mynd ati’n uniongyrchol i gyllido gweithgarwch lleol sy’n gallu helpu i leihau pwysau, creu mwy o gapasiti/gweithgarwch neu ehangu gweithgarwch cyfredol pan fydd cronfeydd eraill yn dod i ben.

Pwrpas y Gronfa Pwysau’r Gaeaf

Bydd grantiau'n cefnogi sefydliadau dielw sy'n gweithio ar lefel gymuned leol yng Nghymru, a gallant amrywio rhwng £ 500 a £ 5,000. Efallai y byddwn yn ystyried ceisiadau y tu allan i'r ystod hon, ond cysylltwch â ni yn gyntaf fel y gallwn drafod. Mae'r gronfa'n canolbwyntio'n bennaf ar gyllid refeniw; fodd bynnag, gall eich cais am gyllid gynnwys costau ar gyfer prynu offer 'cyfalaf' llai, gan gynnwys nwyddau traul (er enghraifft, offer amddiffynnol personol).

Nid yw’r Cronfa Pwysau'r Gaeaf yn gyfarwyddol, mae’r gronfa’n ymateb i anghenion darparwyr gwasanaethau’r sector gwirfoddol.

Gwahoddir prosiectau i wneud cais o dan y blaenoriaethau canlynol:

  • • Iechyd meddwl
  • • Iechyd corfforol
  • • Tlodi tanwydd
  • • Trafnidiaeth Gymunedol
  • • Diogelwch bwyd

Gellir ariannu gweithgaredd hyd at 31 Mawrth 2022. Rhagwelir y bydd gweithgaredd yn cychwyn cyn gynted ag y dyfernir y grant.

Canllawiau Cronfa Pwysau’r Gaeaf (linc i'r canllawiau)

Ffurflen Gais Cronfa Pwysau’r Gaeaf Mae'r ceisiadau ar gyfer y cynllun grant yma wedi eu oedi ar hyn o bryd.

Cynllun bach yw hwn gyda chyllid cyfyngedig ar gael. Dim ond ffenestr fach fydd i dderbyn ceisiadau felly gwnewch gais nawr!

 

Cwblhewch y ffurflen gais a’i dychwelyd i: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397