Ymuno â'r Panel!

 

Beth yw'r Panel Grant Dan Arweiniad Ieuenctid?

Pwrpas y Panel Grant dan Arweiniad Ieuenctid yw dosbarthu Grant Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru dan Arweiniad Pobl Ifanc yn Sir Conwy. Rydym yn dadansoddi ceisiadau grant pobl ifanc (14-25) sy'n ymwneud â sefydliadau gwirfoddol lleol.

Rydym hefyd yn gwneud hyfforddiant yn y cyfarfodydd panel, megis Ymwybyddiaeth Diogelu, GDPR, Amrywiaeth Cydraddoldeb a Chynhwysiant, a Chymorth Cyntaf.

Rydym hefyd yn gyfrifol am yr ymgyrch hyrwyddo ar gyfer y grant, gan gynnwys cyfweliadau ar y cyfryngau cymdeithasol a'r radio. Fe wnaethon ni hefyd ddylunio'r dudalen we hon!

Mae gennym gyfleoedd i gwrdd â phobl newydd o wahanol gefndiroedd, ac ymweld â phrosiectau rydym wedi dyfarnu cyllid iddynt.

Mae ein cyfarfodydd bob pythefnos yn swyddfa CGGC (CVSC) ar Ffordd Rhiw, Bae Colwyn.

 

Llenwch ein ffurflen gofrestru ddigidol yma

Cais Aelod o banel Dan Arweiniad Ieuenctid CVSC

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397