Gwybodaeth Gwirfoddoli

P’un ai a ydych chi’n chwilio am gyfle i wirfoddoli eich hun neu eich bod yn sefydliad sy’n awyddus i recriwtio gwirfoddolwyr, yna gall ein Tîm Gwirfoddoli helpu!

Cliciwch ar y dudalen i ddod o hyd i’r wybodaeth sy’n berthnasol i chi. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch, mae croeso i chi gysylltu â ni ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Gwirfoddolwyr Theatr Gerdd Ieuenctid Llandudno

Dathlodd Gwirfoddolwyr Ifanc Theatre Gerdd Ieuenctid Llandudno am eu cyfraniadau at wirfoddoli Mae Stagenotes yn Theatr Gerddoriaeth Ieuenctid Llandudno yn darparu sesiynau i blant rhwng 6 a 12 oed. Mae'r gwirfoddolwyr ifanc yma yn y llun wedi bod yn rhan o dîm gwych sy'n gwirfoddoli i gefnogi plant...

Parhau i Ddarllen

Gwobrau'r Uchel Siryf 2020 - Enwebiadau

Gwobrau'r Uchel Siryf 2020 - Enwebiadau Mae'r broses enwebu ar gyfer Gwobrau'r Uchel Siryf yn 2020 wedi dechrau. Nod Gwobrau'r Uchel Siryf, a lansiwyd yn 2013, yw cydnabod cyfraniadau eithriadol gan unigolion neu sefydliadau gwirfoddol/cymunedol (gyda nod elusennol) i'w cymunedau perthnasol.   Cyflwynir...

Parhau i Ddarllen

Liz Warner - Siwrnai Gwirfoddoli

Ar ôl gyrfa ddysgu lwyddiannus fel Pennaeth Adran mewn ysgol uwchradd, dychwelodd Liz i Landudno i fod yn ofalwr llawn amser ei Mam. Dywedodd Liz wrth y Tîm Gwirfoddoli ei bod wedi bod eisiau gwirfoddoli ers peth amser. Ar ôl i’w mam farw yn 2014, roedd eisiau canolbwyntio ar wirfoddoli i helpu’r...

Parhau i Ddarllen

Gwirfoddoli i feithrin tîm gyda Banc yr HSBC

Gan feddwl am ddeinameg y gweithleoedd cyflym sy’n bodoli erbyn heddiw, a gyda manteision gwirfoddoli’n ffynhonnell gydnabyddedig o les, mae mwy a mwy o gyflogwyr yn datblygu polisïau gwirfoddoli sy’n cael eu cefnogi gan gyflogwyr. Gwirfoddoli sy’n cael ei gefnogi gan gyflogwyr yw pan all cyflogai...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397