Gwybodaeth Gwirfoddoli

Eisiau gwirfoddoli?

Gall gwirfoddoli wella eich sgiliau chi, mae’n darparu geirda diweddar, ac mae’n gwella eich lles.

 1. Lawrlwythwch ein ffurflen cofrestru gwirfoddolwyr gan ddefnyddio’r ddolen isod, ei llenwi ac wedyn naill ai ei phostio neu ddod â hi i’n swyddfa ni. Fel dewis arall, gallwch sganio’r ffurflen a’i hanfon atom ni ar e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 2. Anfonwch e-bost atom ni ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. gyda’r wybodaeth y gwnaed cais amdani ar y ffurflen cofrestru gwirfoddolwyr, gan nodi eich bod wedi darllen ac yn cytuno i’r datganiad GDPR ar y ffurflen.

 3. Cofrestrwch ar Lwyfan Gwirfoddoli Cymru www.volunteering-wales.net a chwilio am gyfleoedd gwirfoddoli yn yr ardal rydych yn dymuno gwirfoddoli ynddi. Mae’r cyfleuster chwilio’n galluogi i chi chwilio yn ôl:-

  Maes o ddiddordeb; h.y. siop elusen, caffi

  Lleoliad:- Bae Colwyn, Llandudno ac ati

  Tagiau:- adwerthu, siopau, plant, teuluoedd ac ati …

 4. Ffoniwch ni a gwneud apwyntiad i weld aelod o’r tîm gwirfoddoli i drafod y cyfleoedd posib i chi:- 01492 534091

 

Digwyddiad y Rhwydwaith Gwirfoddoli Diwedd Ariad

Isod mae dolen at bodlediad, sef y diweddariad gan y Tîm Gwirfoddoli. 

https://www.baysideradio.co.uk/podcasts/cvsc-network-event-update-december-2019-495

Gwirfoddolwyr Theatr Gerdd Ieuenctid Llandudno

Dathlodd Gwirfoddolwyr Ifanc Theatre Gerdd Ieuenctid Llandudno am eu cyfraniadau at wirfoddoli Mae Stagenotes yn Theatr Gerddoriaeth Ieuenctid Llandudno yn darparu sesiynau i blant rhwng 6 a 12 oed. Mae'r gwirfoddolwyr ifanc yma yn y llun wedi bod yn rhan o dîm gwych sy'n gwirfoddoli i gefnogi plant...

Parhau i Ddarllen

Gwirfoddoli i feithrin tîm gyda Banc yr HSBC

Gan feddwl am ddeinameg y gweithleoedd cyflym sy’n bodoli erbyn heddiw, a gyda manteision gwirfoddoli’n ffynhonnell gydnabyddedig o les, mae mwy a mwy o gyflogwyr yn datblygu polisïau gwirfoddoli sy’n cael eu cefnogi gan gyflogwyr. Gwirfoddoli sy’n cael ei gefnogi gan gyflogwyr yw pan all cyflogai...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397