Gwybodaeth Gwirfoddoli

Eisiau gwirfoddoli?

Gall gwirfoddoli wella eich sgiliau chi, mae’n darparu geirda diweddar, ac mae’n gwella eich lles.

 1. Lawrlwythwch ein ffurflen cofrestru gwirfoddolwyr gan ddefnyddio’r ddolen isod, ei llenwi ac wedyn naill ai ei phostio neu, Fel dewis arall, gallwch sganio’r ffurflen a’i hanfon atom ni ar e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

  Ffurflen Gofrestru Gwirfoddolwyr (argraffadwy)

 2. Anfonwch e-bost atom ni ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. gyda’r wybodaeth y gwnaed cais amdani ar y ffurflen cofrestru gwirfoddolwyr, gan nodi eich bod wedi darllen ac yn cytuno i’r datganiad GDPR ar y ffurflen.

 3. Cofrestrwch ar Lwyfan Gwirfoddoli Cymru www.volunteering-wales.net a chwilio am gyfleoedd gwirfoddoli yn yr ardal rydych yn dymuno gwirfoddoli ynddi. Mae’r cyfleuster chwilio’n galluogi i chi chwilio yn ôl:-

  Maes o ddiddordeb; h.y. siop elusen, caffi

  Lleoliad:- Bae Colwyn, Llandudno ac ati

  Tagiau:- adwerthu, siopau, plant, teuluoedd ac ati …
 4. Gwirfoddolwyr Ifanc - Cymryd Rhan

 5. Ffoniwch ni a gwneud apwyntiad i weld aelod o’r tîm gwirfoddoli i drafod y cyfleoedd posib i chi:- 01492 534091

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397