Gwynt y Mor Fund

Yng ngoleuni’r sefyllfa bresennol gyda feirws COVID-19, rydym yn gwerthfawrogi bod llawer o gyfarfodydd a digwyddiadau’n cael eu canslo a’u gohirio. Gall hyn gael effaith ar ddarparu prosiect sydd wedi’i gyllido wrth gwrs. Os bydd hyn yn digwydd, rydyn ni yng Nghronfa Gymunedol Gwynt y Môr a Gwastadeddau’r...

Parhau i Ddarllen

Cymorthfeydd Cyllido CGGC

Mae CGGC yn cynnig cyfle unigryw i chi gyfarfod â sawl cyllidwr (Cronfa Gwynt y Môr, Cronfa Gwastadeddau'r Rhyl a'r Loteri Fawr) a'n swyddog datblygu i gyd gyda'i gilydd. Mae hyn yn golygu y gallwch feddwl am eich syniadau neu ddatblygu eich ceisiadau am gyllid gyda chyngor arbenigol, a chael cefnogaeth...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397