Newyddion Cyllido

Gweler isod am fanylion y cyllid argyfwng cefnogi COVID 19 sy’n cael ei weinyddu gan CGGC:

 

Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr Ymateb i Covid 19

Canllawiau

gym cym final

 

Cronfa Gymunedol Clocaenog  Ymateb i Covid 19

Canllawiau

CLOC CYM FINAL

 

Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol (CAGG) 

Mae cyllid o hyd at £1000 i bob sefydliad wedi dod ar gael gan Lywodraeth Cymru a bydd yn cael ei ddosbarthu gan CGGC ar gyfer y trydydd sector

• Cael y cyflenwadau y mae eu hangen i bobl
• Creu cadernid cymunedol
• Helpu pobl / sefydliadau i arallgyfeirio / datblygu sgiliau newydd neu wella sgiliau presennol
• Prynu technoleg i gefnogi newid darpariaeth o wasanaethau
Cefnogi gweithredu / grwpiau cymunedol i barhau’n economaidd sefydlog
• Cynyddu mynediad at gyflenwadau a gwasanaethau ar gyfer y rhai sydd eu hangen fwyaf
• Gwella canlyniadau iechyd / lles ar gyfer grwpiau ar y cyrion
• Sicrhau bod gwybodaeth ar gael i bawb yn hwylus
• Trechu ynysu cymdeithasol sy’n cael ei achosi gan hunan-ynysu
• Cynnal neu gynyddu gweithgareddau sy’n cefnogi pobl agored i niwed yn ystod pandemig y Coronafeirws (Covid-19)
• Sicrhau bod gan sefydliadau’r trydydd sector / sector gwirfoddol yr adnoddau y mae arnynt eu hangen i ddarparu gwasanaethau ar gyfer eu cymunedau
• Annog protocolau iechyd a diogelwch llym ar gyfer yr holl weithgareddau sy’n diogelu staff, gwirfoddolwyr a buddiolwyr y trydydd sector / sector gwirfoddol

Clicwch yma Canllawiau

Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc

Canllawaiau Ymgeisydd

Cliciwch yma i gael eich cyfeirio at Dudalen Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid

Youth Led Grant Cym

Mae’r cynllun Grantiau dan arweiniad Ieuenctid yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau a gweithgareddau gwirfoddoli bach, o dan arweiniad ac yn cael eu cynnal gan bobl ifanc gyda’r ceisiadau’n cael eu dewis a’u hargymell gan banel o bobl ifanc 14 i 25 oed. Mae’r cynllun ar agor yn awr ar gyfer ceisiadau am grantiau o hyd at £1000 a’r dyddiad cau yw 17eg  Gorffennaf 2020.

Am wybodaeth a chyfarwyddyd diweddar ar ffynonellau eraill o gyllid argyfwng a chyllid cyffredinol yn y tymor hwy, ewch i www.funding.wales neu gysylltu â Sabina Dunkling ar 01492 523843 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397