Angen Ymddiriedolwyr

ALLECH CHI EIN HELPU NI I WNEUD GWAHANIAETH? Mae Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC) yn dathlu ei ben-blwydd yn 25 oed. Nod CGGC yw cefnogi gweithredu gwirfoddol a chymunedol ym Mwrdeistref Sirol Conwy. Rydym yn chwilio am Ymddiriedolwyr...

Parhau i Ddarllen

CGGC yn cyrraedd carreg filltir o 25 mlynedd!

Mae CGGC yn dathlu 25 mlynedd ers cefnogi, datblygu a hyrwyddo gweithgarwch gwirfoddol yma yng Nghonwy! Rydym yn hynod falch o’n cyflawniadau hyd yma, ac yn edrych ymlaen at ein dathliadau blwyddyn o hyd gan gynnwys digwyddiad diwrnod arddangos arbennig...

Parhau i Ddarllen

Cronfa Grantiau Dan Arweiniad Ieuenctid

Mae’r Gronfa Grantiau Dan Arweiniad Ieuenctid yn cael ei gweinyddu gan CGGC ar ran WCVA a Llywodraeth Cymru.      Mae'n cael ei harwain a'i chynnal gan bobl ifanc, ac fe'i cynlluniwyd i gefnogi amrywiaeth o brosiectau a gweithgareddau...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397