Pecyn adnoddau curwch ffliw

Mae'r rhaglen frechu ffliw genedlaethol bellach wedi'i lansio a bydd yn rhedeg rhwng Medi 2020 a Mawrth 2021. Cynigir brechiad ffliw am ddim i fwy o bobl bob blwyddyn ac mae'n bwysig eu bod yn gwybod am hyn ac yn cael eu hannog i dderbyn eu brechiad am ddim. Mae'r prif grwpiau a fydd yn cael cynnig...

Parhau i Ddarllen

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) Essentials

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) – teclyn newydd am ddim i helpu sicrhau bod gwirfoddolwyr yn cael y profiad gorau posibl Ar draws y DU, mae teclyn newydd am ddim ar gael er mwyn helpu i sicrhau fod eich gwirfoddolwyr yn cael y profiad gorau posibl ac yn llwyddo i wneud y gwahaniaeth mwyaf i’r...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397