RWE Dyfodol Disglair Grymuso Cymunedau

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae prosiectau ynni adnewyddadwy yn cefnogi datblygiad cymunedol lleol? Darganfyddwch sut mae RWE a CCGC yn grymuso cymunedau lleol. Nid yw’n ymwneud â chyllid yn unig; mae'n ymwneud â chefnogi dyfodol mwy disglair...

Parhau i Ddarllen

Am siwrnai - Am lawenydd!

  Ar ddiwedd 1999, cymerais ddiswyddiad gwirfoddol gan gorff preifat mawr a chwilio am swydd leol i'm cadw i fynd, tra oeddwn i’n chwilio am rywbeth addas ar gyfer yr ychydig flynyddoedd gwaith nesaf.

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397