Hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi

Hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi cefndir yr ymgyrch O ystyried y pwysau ariannol difrifol sy’n debygol o fod ar lawer o deuluoedd o ganlyniad i bandemig Covid-19, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Tlodi Plant, cynllun gweithredu pwyslais ar Incwm ym...

Parhau i Ddarllen

Newyddion da i Grwpiau Gwirfoddol Lleol

ydyn ni’n gwybod bod codi arian yn ymdrech gyson i grwpiau cymunedol ledled Conwy. Mae Loto Lwcus wedi cael ei sefydlu i helpu sefydliadau a chlybiau lleol i godi arian y mae ei wir angen. Gan weithio gyda Gatherwell Cyf., rydyn ni wedi sefydlu'r loteri...

Parhau i Ddarllen

Ymgynghoriad - Diwygio'r Ddeddf Iechyd Meddwl

Yn 2017 gofynnodd llywodraeth y DU am adolygiad annibynnol o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 (MHA), i edrych ar sut mae'n cael ei ddefnyddio ac awgrymu ffyrdd i'w wella.   Dywedodd adroddiad terfynol yr adolygiad nad yw’r MHA bob amser yn gweithio...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397