Lansio Grantiau dan Arweiniad Pobl Ifanc gyda phodlediad

Mae’r cynllun Grantiau dan arweiniad Ieuenctid yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau a gweithgareddau gwirfoddoli bach, o dan arweiniad ac yn cael eu cynnal gan bobl ifanc gyda’r ceisiadau’n cael eu dewis a’u hargymell gan banel o bobl ifanc 14 i 25 oed. Mae’r cynllun ar agor yn awr ar gyfer ceisiadau...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397