Trawsnewid Gwasanaethau Cymunedol

Mae Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Cymunedol yn brosiect partneriaeth ar y cyd rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a phartneriaid trydydd sector.

Diben y Rhaglen Trawsnewid Cymunedau yw cyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Gofal integredig Iechyd a Cymdeithasol Cymunedol.

Y weledigaeth yw creu model integredig o iechyd a gofal cymdeithasol yn seiliedig ar leoliad i ddarparu gwasanaethau di-dor i bobl Conwy a Sir Ddinbych.

Mae partneriaid iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghonwy a Sir Ddinbych - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Dinbych, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Gofal Cychwynnol a'r Sector Gwirfoddol a Chymunedol eisiau clywed am eich profiad o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Cyhoeddir cyfleoedd i rannu'ch profiadau isod, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Gan weithio gyda'n gilydd, rydym am sicrhau bod yr holl breswylwyr yn cael y gefnogaeth orau bosibl i aros yn iach a byw bywydau iachach am gyfnod hirach.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397