Hyfforddiant a Digwyddiadau

Os oes gennych ddiddordeb yn mewn unrhyw un o’r digwyddiadau neu sesiynau hyfforddiant mae CGGC wedi'u trefnu, neu'n awyddus i weld hyfforddiant neu ddigwyddiad arbennig yn cael ei drefnu, cysylltwch â Gymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC)

.

I weld ein holl ddigwyddiadau a hyffordiant sydd ar ddod gweler isod neu ewch yn uniongyrchoi i dudalen we Eventbrite  - https://cvscconwy.eventbrite.co.uk i archebu'ch lle.


Dyma hyforddiant a digwyddiadau sydd wedi eu trefnu ar gyfer y misoedd nesaf....

Diweddariad Gwybodaeth Diogelu - Medi 21ain
Cyfarfod Rhwydwaith Iechyd A Lles Conwy - Medi 29ain

Bydd cyfarfod nesaf y Rhwydwaith Iechyd a Lles ar thema cyllido. Ymunwch â ni ar 29ain Medi @2pm i gael gwybod mwy am gefnogaeth CGGC i'ch helpu chi a'ch cymuned i gael cyllid, adnoddau defnyddiol a gwybodaeth i'ch helpu i wneud cynigion cyllido llwyddiannus.

Bydd manylion pellach am y cyfarfod, a fydd yn cael ei gynnal ar Zoom, yn cael eu dosbarthu maes o law. Am fwy o wybodaeth yn y cyfamser, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ymgysylltu a Dylanwady - Hydref 12fed
Sut i ddefnyddio Zoom - Hydref 14eg

Hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru

- Mae pob hyfforddiant yn rhad ac am ddim.

- Mae pob sesiwn yn awr o hyd.

Sut i ddefnyddio Zoom 14eg Hydref 2021, 2-3pm

Sylwch: Mae'r cyflwyniad hwn wedi'i fwriadu at ddibenion arddangos yn unig, nid yw'n cynnwys elfen ymarferol. Bydd y weminar hon yn:

 • Cyflwyno defnyddwyr i'r pethau sylfaenol mewn lleoliadau cyfarfod ar gyfer Zoom.
 • Rhoi arddangosfa fyw o sut i sefydlu cyfarfod Zoom gan ddefnyddio mesurau rheoli Zoom eich porwr gwe.
 • Rhoi trosolwg o'r opsiynau mewn cyfarfod uwch gan gynnwys ystafelloedd grŵp, polau a chynnal ar y cyd.

Sicrhewch eich lle drwy gofrestru nawr 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwodOupqTkoE9RNvhK5UaabHS9Stj1-bsx9


Mae cyrsiau hyfforddi ar-lein ychwanegol ar gael ar Hyb Gwybodaeth TSSW ac maent yn cynnwys:

 1. Canllawiau a Throsolwg Ariannol ar Gyfer Ymddiriedolwyr
 2. Cynnwys Pobl Ifanc mewn Vwirfoddoli a Gweithredu Cymdeithasol
 3. Rheolaeth a Chymorth ar gyfer Cwirfoddoli
 4. Cydnabod Gwirfoddolwyr a Mesur Effaith
 5. Deall Gwirfoddoli
 6. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
 7. Deddf Llesiant CD (Cymru) 2015: Gwneud penderfyniadau ar gyfer Gwell Yfory
 8. Cyflwyniad i Ddiogelu yn y Sector Gwirfoddol (Cymru)
 9. Rôl y Swyddog Diogelu
 10. Diogelu Cyfrifoldebau i Ymddiriedolwyr – Cyflwyniad
 11. Recriwtio mwy Diogel
 12. Sefydlu system ariannol
 13. Cyllid Ewropeaidd: Themâu Trawsbynciol

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397