Angen Ymddiriedolwyr

ALLECH CHI EIN HELPU NI I WNEUD GWAHANIAETH?

Mae Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC) yn dathlu ei ben-blwydd yn 25 oed.

Nod CGGC yw cefnogi gweithredu gwirfoddol a chymunedol ym Mwrdeistref Sirol Conwy.

Rydym yn chwilio am Ymddiriedolwyr i lenwi llefydd gwag ar ein Bwrdd!

Disgrifiad rol a gwybodaeth llawn ar y linc isod:

Trustee_recruitment_final_WELSH.pdf

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397