Manylion Staff a Sut i Cysylltwch â Ni

Fel ymateb i gyfarwyddyd yn gysylltiedig â choronafeirws, mae Swyddfa CGGC ar gau, ond mae’r staff i gyd ar gael yr un fath ar e-bost a thros y ffôn. Rydyn ni yma i’ch cefnogi chi, nid yn unig y grwpiau gwirfoddol a chymunedol presennol, ond unrhyw fentrau neu weithgareddau gwirfoddol newydd.

Mae ein rôl ni’n fwy hanfodol fyth nawr i’ch helpu chi i gefnogi eich cymunedau yng Nghonwy, gyda chyfarwyddyd, gwybodaeth am gyllid ac ati.

Ffoniwch ni ar 01492 534091 neu anfonwch e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. , Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. Am wybodaeth fwy uniongyrchol ac arbenigol, dyma’r gwahanol adrannau sydd ar gael yn CGGC a sut i gysylltu â hwy yn uniongyrchol. 

Ar gyfer ymholiadau am anfonebau, Cyllid/Cyfrifeg, taliadau, Adnoddau Dynol, Eiddo Swyddfa, cysylltwch â David O’Neill (Rheolwr Busnes) – 01492 523852

Ar gyfer popeth yn ymwneud â gwirfoddoli, cysylltwch â’n Swyddogion Datblygu Gwirfoddolwyr:

  • Ceri Jones – 01492 523842 
  • Donna Jones – 01492 523848
  • Annie Mills - 01492 523857
  • Kasia Kwiecien - 01492 523858

I gynorthwyo gyda gwirfoddoli ewch i https://conwy.volunteering-wales.net/vk/volunteers/my_opportunities_info_ur.htm?pID=10155887

Am gyngor am wirfoddoli a lles, cysylltwch â Jan Smith ar 01492 523846

Ar gyfer unrhyw beth cysylltiedig â chyllid, cysylltwch â’n Swyddogion Grantiau: 

  • Neil Pringle – 01492 523845
  • Sabina Dunkling – 01492 523843
  • Aled Roberts – 01492 523856
  • Esyllt Adair - 01492 523855

Am wybodaeth am Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles, cysylltwch â Geraint Davies – 01492 523850

Am fwy o wybodaeth am Iechyd, Gofal Cymdeithasol, Gwirfoddoli/Cymunedau, cysylltwch ag Ann Westmoreland – 01492 523849

*Sylwer mai oriau’r swyddfa yw 9pm-5pm, Llun-Gwener

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397