Manylion Staff a Sut i Cysylltwch â Ni

Manylion Staff a sut i gysylltu â ni 

Mae holl staff CGGC yn parhau i fod ar gael yn llawn trwy e-bost a ffôn, a thrwy apwyntiad yn y swyddfa. Rydym yma i gefnogi nid yn unig grwpiau gwirfoddol a chymunedol presennol, ond unrhyw fentrau a gweithgareddau gwirfoddol newydd.

Ein rôl ni yw eich helpu chi i gefnogi ein cymunedau yng Nghonwy, gydag arweiniad, gwybodaeth am gyllid ac ati.

Ffoniwch ni ar ein prif linell 01492 534091 neu e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. , Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. am fwy o wybodaeth uniongyrchol ac arbenigol.

Dyma’r gwahanol adrannau sydd ar gael o fewn CGGC a sut i gysylltu â nhw’n uniongyrchol –

I gael gwybodaeth am yr Hyb Cymorth Cymunedol ffonwch  01492 523853 neu 07429 503303

Ar gyfer cyfleoedd Gwirfoddoli neu i gynnwys Gwirfoddolwyr o fewn eich sefydliad cysylltwch â Kasia Kwiecien (Cydlynydd Gwirfoddolwyr) ar 01492 523858

Ar gyfer materion Llywodraethiant ffoniwch Jason Edwards  01492 523851

Am ragor o arweiniad am unrhyw un o'r grantiau a weinyddir gan CVSC, cysylltwch â 01492 523845

Fel arall, e-bostiwch y tîm grantiau ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ffoniwch Marian Jones ar 01492 523854 (Llun-Iau), Esyllt Adair ar 01492 523855, neu Aled Roberts ar 01492 523856.

I gael gwybodaeth am Ymgysylltu/Ymgynghoriadau cysylltwch â ni ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 01492 534091

I gael gwybodaeth am Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles cysylltwch â Geraint Davies  01492 523850

Ar gyfer ymholiadau ynghylch anfonebau, Cyllid/Cyfrifeg, Taliadau, Adnoddau Dynol, Adeiladau Swyddfa, cysylltwch â David O’Neill (Rheolwr Busnes) – 01492 523852

I gael gwybodaeth am Reoli TG Sam Smith & Kevin Evans 01492 534091 

*Sylwer mai oriau swyddfa yw 9am-5pm dydd Llun i ddydd Iau a 9am - 4pm ddydd Gwener

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397