Ymgysylltu CGGC


Mae CGGC eisiau clywed am eich profiad o ddefnyddio gwasanaeth Gofal Cymdeithasol a Lles Cyngor Conwy. Rydym yn gwneud y gwaith hwn ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ond bydd eich ymatebion a'ch awgrymiadau yn ddienw ac ni fydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei rhannu.

Hoffem siarad ag unigolion o'r grwpiau canlynol i glywed am sut mae Covid-19 wedi effeithio arnoch chi dros y flwyddyn ddiwethaf, sut rydych chi'n meddwl bod y cyngor wedi addasu eu gwasanaethau i'ch cefnogi a'ch helpu chi, a beth sydd bwysicaf i chi dros y nesaf ychydig fisoedd a blynyddoedd.

 • Pobl hŷn ag anghenion canolig / uchel sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain. 
 • Pobl ag anableddau corfforol 
 • Pobl ag anghenion iechyd meddwl 
 • Pobl ifanc 
 • Gofalwyr ifanc 
 • Rhieni a Gofalwyr 
 • Rhieni / Gofalwyr sy'n delio â chamddefnyddio sylweddau 
 • Rhieni / Gofalwyr sy'n delio â cham-drin domestig 
 • Rhieni / Gofalwyr ag iechyd meddwl gwael 
 • Teuluoedd â phlant ifanc 
 • Poblâ nodweddion gwarchodedig e.e. cymunedau BME a LGBT. 

Byddwn yn cynnwys pawb sy'n cwblhau'r holiadur mewn raffl i ennill taleb amazon gwerth £ 25.

 

neu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, neu os hoffech gael yr holiadur mewn fformat arall, cysylltwch â'n Swyddog Cyswllt - Elgan Owen ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 01492 523846

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397