Grantiau a Weinyddir gan CVSC

Am ragor o arweiniad am unrhyw un o'r grantiau a weinyddir gan CVSC, cysylltwch â'r tîm grantiau ar 01492 523845 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

Grantiau cymunedol bach a mawr a grantiau busnes.

Mae'r gronfa hon ar agor.

Cronfa Gymunedol Fferm Wynt ar y Môr Gwastadeddau Rhyl

Grantiau Cymunedol hyd at £10,000.

Mae'r gronfa hon ar agor.

CFfGyDU Cronfa Allweddol y Sector Gwirfoddol

Grantiau cymunedol hyd at £60,000.

Mae'r gronfa hon ar gau.

Cronfa Gymunedol Fferm Wynt ar y Môr Gwynt y Môr

Grantiau cymunedol micro, bach a mawr.

Mae'r gronfa hon ar agor.

Cynllun Grantiau Bychain y GIR

Grantiau ar gyfer prosiectau sy'n cefnogi pobl hŷn yng Nghonwy hyd at £10,000.

Mae'r gronfa hon ar gau.

Grantiau Dan Arweiniad Ieuenctid

Grantiau ar gyfer pobl ifanc 14-25 oed yng Nghonwy.

Mae'r gronfa hon ar agor.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397