Data

Red Modern Line Chart Diagram Produt Data Graph

Os ydych yn chwilio am ddata ar gyfer tystiolaeth ar gyfer prosiectau cynllunio neu geisiadau am arian rydym yn argymell y ffynonellau canlynol.

North Wales Population Assessment - Gellir lawrlwytho asesiad anghenion poblogaeth Gogledd Cymru a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2022 yma yn ogystal â fersiynau hygyrch, atodiadau a dogfennau ategol.

Data Cymru - rhoi data a gwybodaeth wrth galon darparu gwasanaethau cyhoeddus

Prosiect Diwylliant Data- Yn cael trafferth adeiladu gallu eich sefydliad i weithio gyda data? Defnyddiwch ein rhaglen ddysgu ymarferol i roi hwb i'ch diwylliant data.

Understanding Welsh Places - Ar wefan Deall Lleoedd Cymru fe welwch ddata defnyddiol a gwybodaeth ddaearyddol am eich tref neu ardal leol i'ch helpu i nodi cyfleoedd ar gyfer eich cymuned. Nid oes angen i chi fod yn arbenigwr i ddefnyddio'r wefan hon. Bydd y graffeg, y mapiau a’r canllawiau yn eich helpu i archwilio’r data sydd ei angen arnoch i wneud gwahaniaeth yn y lle rydych yn byw neu’n gweithio ynddo.

StatsWales -Mae StatsCymru yn wasanaeth rhad ac am ddim i’w ddefnyddio sy’n eich galluogi i weld, trin, creu a lawrlwytho tablau o ddata Cymru.

Welsh Index of Multiple Deprivation - Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD) yw mesur swyddogol Llywodraeth Cymru o amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru.

Population profile for Conwy County Borough - Mae'r bwletin yn edrych ar wybodaeth ddemograffig allweddol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy, gan gyflwyno'r data diweddaraf, cyd-destun hanesyddol a rhoi rhywfaint o sylwebaeth ar yr hyn y mae'r data yn ei ddangos.

Infobase Cymru - data ar gyfer Cymru ddeallus

Data Orchard – Rydym yn helpu sefydliadau i wella gyda data

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397