Gwinllan y Dyffryn

Yn 2021 derbyniodd Gwinllan y Dyffryn £15,482.10 tuag at wneud gwelliannau i ymwelwyr ar y safle.

Mae cwblhau'r gwaith adeiladu i'r ysgubor adfeiliedig a'r cyfleusterau i ymwelwyr bellach yn galluogi iddynt groesawu ymwelwyr ar gyfer sesiynnau blasu gwin a digwyddiadau. 

Unwaith y bydd teithiau gwinllan yn cychwyn yn 2023, bydd cynorthwyydd yn cael ei recriwtio i weithio yn ystod adegau prysur yn y winllan ac i gymryd rhai o’r teithiau gan eu bod yn disgwyl galw mawr am y profiadau hyn.

Erbyn hyn gan eu bod wedi lansio eu gwin cyntaf maent wedi datblygu’r wefan ble gallwch archebu poteli gwin ynghyd ag archebu teithiau o amgylch y winllan. Mae rhai wedi bod yn mynychu'r teithiau yn barod ac mae’r adeilad ar ei newydd wedd yn wych ar gyfer sesiynnau blasu gwin.  

Mae gwirfoddolwyr o'r ardal cyfagos wedi ymuno gyda hwy wrth yn eu cynorthwyo gyda'r cynhaeaf.

 

Mae'r gefnogaeth hon gan Gronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog wedi sicrhau bod y gwaith adeiladu treftadaeth yn cael ei gwblhau i'r ysgubor adfeiliedig a'r cyfleusterau ymwelwyr sydd bellach yn croesawu gwesteion ac yn chwarae rhan hanfodol yn y model busnes wrth symud ymlaen."

Gwen Davies, Perchennog

Mae Gwinllan y Dyffryn wedi cyrraedd y rownd derfynol yn 2023 ar gyfer gwobr Seren y dyfodol Bwyd a Diod Cymru, rydym yn dymuno'r gorau iddynt. Caiff yr enillwyr eu cyhoeddi mewn seremoni yn Venue Cymru ar Fai 18fed 2023.

Am fwy o wybodaeth ewch i: https://valevineyard.co.uk/

Facebook: Gwinllan y Dyffryn

Instagram: @valevinesandwines 

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397