Mae'r tocynnau ar gyfer Loto Lwcus ar werth nawr!!

Mae Loto Lwcus yn loteri wythnosol sy'n cefnogi achosion da a mentrau cymunedol lleol yn uniongyrchol.

Chwarae Loto Lwcus - Mae 60% o bris eich tocyn yn mynd i achosion da lleol (mwy na DWBL yr hyn mae'r Loteri Genedlaethol yn ei roi)

Fel bonws ychwanegol mae CGGC yn cynnig y cyfle i ennill £250 mewn Talebau Amazon i'r rhai sy'n prynu tocynnau cyn y raffl gyntaf nos Sadwrn 3ydd Ebrill 2021.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397