NEWYDDION LLES

Gweithio gyda’n gilydd i ddiogelu pobl: Cod ymarfer diogelu

Mae hwn yn nodi disgwyliadau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â threfniadau diogelu.  Disgwylir i unigolion, grwpiau a sefydliadau sy’n cynnig gweithgareddau neu wasanaethau ddilyn y cyngor hwn. Gweithio gyda’n gilydd i ddiogelu pobl: Cod ymarfer...

Hyfforddiant Diogelu Ar-lein Newydd wedi'i lansio gan Gofal Cymdeithasol Cymru

Canllaw Gofalwyr Gweithio yng Nghymru: Canllaw i ofalwyr sy’n cydbwyso gwaith am dâl a chyfrifoldebau gofalu

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397