NEWYDDION GWIRFODDOLI

Wythnos Gwirfoddolwyr a Dathliad Cenedlaethol

Mae’r Wythnos Gwirfoddolwyr yn ddathliad cenedlaethol o gyfraniadau gwirfoddolwyr.

Mae mwy nag un o bob pedwar o bobl yng Nghymru yn gwirfoddoli. Maen nhw i gyd yn rhoi o’u hamser a’u hegni i wneud pob math o bethau anhygoel, o hyfforddi pobl ifanc mewn chwaraeon i fod yn gyfeillion i bobl hŷn, gweithredu fel eiriolwyr, codi arian ar gyfer ymchwil meddygol, ac achub bywydau.

Rydym Angen Aelodau I Banel Grantiau Dan Arweiniad Ieuenctid

Mae CVSC yn edrych i recriwtio pobl ifanc i wirfoddoli a dod yn rhan o'i banel grantiau dan arweiniad pobl ifanc.

Cyfleoedd Gwirfoddolwr

Cymerwch gip y cyfleoedd gwirfoddoli diweddaraf sy’n cael eu hybu gan CGGC

Ffarwelio ag Aelodau Panel Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc

Y mis diwethaf rydym wedi ffarwelio â'r gwirfoddolwyr gwych ar banel Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc CGGC: Teigan, Lucy, Ella, Bethan a Caitlyn.

Tai Gogledd Cymru Panel Tenantiaid a Chymunedau

Roedd angen i aelodau'r gymuned ymuno â'r panel

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397