NEWYDDION GWIRFODDOLI

Ffarwelio ag Aelodau Panel Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc

Y mis diwethaf rydym wedi ffarwelio â'r gwirfoddolwyr gwych ar banel Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc CGGC: Teigan, Lucy, Ella, Bethan a Caitlyn.

Cyfleoedd Gwirfoddolwr

Cymerwch gip y cyfleoedd gwirfoddoli diweddaraf sy’n cael eu hybu gan CGGC

Tai Gogledd Cymru Panel Tenantiaid a Chymunedau

Roedd angen i aelodau'r gymuned ymuno â'r panel

Gwirfoddolwyr a phobl sy’n methu gweithio gartref yn gallu archebu cit hunan-brawf llif unffordd ar-lein

O ddydd Llun 26 Ebrill ymlaen, bydd gwirfoddolwyr a phobl sy’n methu gweithio gartref yn gallu archebu cit hunan-brawf llif unffordd a fydd yn cael ei ddanfon yn syth i’w cartref.

Wythnos Gwirfoddolwyr 2021 Crynodeb

Hoffem ni yn Nhîm Gwirfoddoli CVSC ddweud Diolch yn fawr iawn i'r holl wirfoddolwyr yn ardal Conwy. Yn ystod blwyddyn eithriadol o anodd, mae pobl o bob cefndir wedi cymryd yr amser i wirfoddoli a gwneud gwahaniaeth enfawr i bobl a'u cymunedau.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397