NEWYDDION GWIRFODDOLI

Gweithdy Atgyfeirio/ Gwahardd y DBS

Cyflwynir gan Carol Eland - Swyddog Allgymorth Diogelu Rhanbarthol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Dydd Mercher 19eg Mai, 9.30 – 11am, ar ZOOM

I archebu'ch lle ewch i:            https://www.eventbrite.co.uk/e/dbs-referralbarring-workshop-tickets-146896664879?aff=ebdsoporgprofile

Gwirfoddolwyr a phobl sy’n methu gweithio gartref yn gallu archebu cit hunan-brawf llif unffordd ar-lein

O ddydd Llun 26 Ebrill ymlaen, bydd gwirfoddolwyr a phobl sy’n methu gweithio gartref yn gallu archebu cit hunan-brawf llif unffordd a fydd yn cael ei ddanfon yn syth i’w cartref.

Digwyddiad Rhwydweithio i Drefnwyr Gwirfoddolwyr

Ar fore dydd Mawrth 1af Mehefin, 10.30 – 11.30yb ar Zoom, ymunwch â ni yn ein digwyddiad Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Rhithwir i nodi 37 mlynedd o'r Wythnos Gwirfoddolwyr.

I archebu'ch lle ewch I cvscconwy.eventbrite.co.uk

Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc Sesiwn Wybodaeth

Eisiau dysgu mwy am y Gronfa Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid, a chlywed sut mae prosiectau yn y gorffennol, wedi'u cyllido gan yr arian hwn, wedi bod o fudd i'r gwirfoddolwyr ifanc?

Os oes, archebwch i fynychu'r Digwyddiad Gwybodaeth am Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid fore dydd Iau 3ydd Mehefin, 11yb – 12yp.

I archebu'ch lle ewch i cvscconwy.eventbrite.co.uk

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397